Er du vår nye medarbeider?

Drift og utbygging trenger fagarbeidere

Vi har fra 01.12.2020 ledig tre faste 100 % stillinger og to 100 % vikariater med mulighet for fast ansettelse, – som fagarbeider ved enhetens kjørekontor og ønsker deg med i vårt team.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker fortrinnsvis deg som har fagbrev som anleggsmaskinfører eller fagbrev som vei-og anleggsarbeider. Vi vil også vurdere søkere med annen bakgrunn og god relevant arbeidserfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søker må inneha førerkort kl. C(E).

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedarbeidsoppgaver vi være:
– utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på veg- og trafikkanlegg
– utføre arbeidsoppgaver knyttet til annen anleggsdrift
– være operatør av enhetens biler og maskiner
– delta i gjeldende vaktplaner
– bidra i andre drift- og vedlikeholdsoppgaver ved enheten etter behov

Stillingene inngår i vinterhalvåret i beredskapsordning for kommunale veger med en ukesvakt pr 3. uke.

Litt om oss:

Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret forplanlegging, utbygging og drift innen områdene:

– vann og avløp
– kommunale veg og trafikkanlegg
– kommunale park- og idrettsanlegg
– kommunal parkeringsordning
– renovasjon

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 250 millioner kroner. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

Stillingene er plassert hos enhetens kjørekontor med 21 ansatte fordelt på avdelingsleder, 3 arbeidsledere og 18 fagarbeidere med ulik bakgrunn.

i Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Harstad kommune

Kontaktperson: 

Are Edgar Stenkjær
Overingeniør
are.stenkjaer@harstad.kommune.no
913 06 222
Harstad kommune – Fagarbeidere