Rådgiver på avdeling VEG innen HMS og KS

Seksjon Strategi og utvikling, veg (712001), Trøndelag fylkeskommune

Avdeling VEG i Trøndelag fylkeskommune består av 5 seksjoner som jobber med alt fra strategier og politiske saker til vegutbyggingsprosjekter, drift av fylkesveg, forvaltningsoppgaver og mer.

Seksjon strategi og utvikling har ansvaret for Vegavdelingens strategiske arbeid, politiske saker, innovasjons og utviklingsarbeid. I tillegg har vi ansvar for å koordinere en rekke oppgaver på vegne av hele vegavdelingen, herunder kommer koordinering av arbeidet med HMS, kvalitetssystemet, arbeidsmiljøkriminalitet og beredskap. Til teamet som jobber med disse oppgavene søker vi nå en ny kollega. Da resten av teamet har kontorsted Trondheim, søker vi fortrinnsvis en medarbeider på vårt kontor der.

Arbeidsoppgaver

Vi har samlet oppgaver knyttet til HMS, kvalitetssystem, arbeidsmiljøkriminalitet og beredskap i et team. Alle vil ha sine oppgaver med særskilt ansvar, men vil også samarbeide om løsning og utførelse slik at feltet som helhet blir godt ivaretatt. Teamet bestå av i alt 4 medarbeidere. Av aktuelle oppgaver kan nevnes:

 • Koordinere det overordnede byggherrerelaterte KS/HMS-arbeidet på vegavdelingen
  Være i tett kontakt med de andre seksjonene og HMS arbeidet som skjer der
 • Koordinere Vegavdelingens pålagte rapportering av HMS-data internt i fylkeskommunen og til andre myndigheter
 • Sørge for oppdatert kunnskap om eksisterende regelverk, rutiner og prosesser innen KS/HMS
 • Planlegge og gjennomføre tilsyn med at vegavdelingens arbeid som byggherre utføres i samsvar med kvalitetssystemet og gjeldende rutiner og regelverk
 • Ha god kontakt med andre fylkeskommuner og større byggherreorganisasjoner på KS/HMS-området 
 • Sørge for gode rutiner og oppfølging av kritiske hendelser
Kvalifikasjoner
 • Minimum 2 års utdanning fra høgskole eller universitet, gjerne innen KS/HMS, risikostyring og/eller og byggherrerelaterte fag
 • Kravet om utdanning kan fravikes for søkere med lang, relevant praksis
 • Relevant erfaring fra KS/HMS-arbeid i større byggherreorganisasjoner
 • God kunnskap om byggherreforskriften og internkontrollforskriften
 • Det er en fordel med kunnskap om utviklingsarbeid og koordinering i offentlig sektor
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som vil bli en dyktig, positiv og omgjengelig ny kollega for oss:

 • Er initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Er strukturert og ryddig  
 • Har god systemforståelse og ser helheten i arbeidsoppgavene
 • Både er en god lagspiller og jobber godt selvstendig
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er nytenkende og løsningsorientert 
Vi tilbyr

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø i Trøndelag. Du kan påvirke samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også:

 • Fleksitid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Søknadsfrist

08.03.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Rådgiver på avdeling VEG innen HMS og KS

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Oddveig Kipperberg
Seksjonsleder strategi og utvikling
 924 55 660
 oddki@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver på avdeling VEG innen HMS og KS