Daglig leder for ISE AS

Med interesse for ledelse, utbyggingsprosjekter og vekstarbeid

Vi søker Daglig leder til det nye fusjonerte selskapet ISE AS som får ansvar for konsernets virksomhet innen entreprise mot kraft- og fiberutbygging, elektroinstallasjon for privat og bedriftsmarked, samt kraftproduksjon.

Som daglig leder er du selskapets øverste leder og rapporterer til styret. Du vil samarbeide tett med egen ledergruppe/prosjektledere, konsernstab og administrerende direktør i morselskapet. Stillingen inngår i konsernledelsen.

Som daglig leder får du en sentral rolle med å utvikle og bygge det nye selskapet, basert på et veletablert og godt samarbeid mellom konsernselskapene i dag.

Hovedoppgaver:

 • Overordnet ledelse av selskapet med ansvar for daglig drift, personal og økonomi
 • Oppfølging av prosjektledere med fokus på god styring, kvalitet og lønnsomhet
 • Styrke selskapets markedsposisjon gjennom aktivt markedsarbeid, og delta i anbud og tilbud
 • Representere selskapet utad ift. samarbeidspartnere, allmennheten og media
 • Rapportere til konsernledelse og styre, og være aktiv i strategisk utvikling av både selskapet og konsernet som helhet

Den rette kandidaten har:

 • Høyere utdanning, gjerne innen tekniske og/eller økonomiske fag.
  Relevant erfaring kan kompensere for evt. manglende utdanning.
 • Kommersiell erfaring og god driftsforståelse.
 • Ledererfaring med personal- og resultatansvar, eventuelt som prosjektleder.
 • Kjennskap til prosjekt- og kontraktarbeid, og gjerne bransjeerfaring fra energi/elektro, bygg/anlegg, produksjon el. l.
 • Du er pådriver og har gjennomføringsevne, og trives både i en operativ og strategisk rolle.
 • Dialog og samarbeid er naturlig for deg, og du er trygg i kommunikasjon internt og eksternt.
 • Som leder bidrar du med energi, og gir mål og retning til dine medarbeidere. Du er modig og tar grep der det trengs.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Per Sivertsen i Indre Salten Energi AS (975 81 208) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit A. Laastad (971 60 626). Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes elektronisk via www.essensi.no innen 31. januar 2021.                     

ISE AS

Indre Salten Energi er et konsern med hovedkontor på Fauske i Nordland, som består av morselskapet Indre Salten Energi AS og 5 datterselskaper (ISE Nett AS, ISE Entreprise AS, ISE Elektro AS, ISE Produksjon AS og ISE Invest AS). Konsernet har også eierandeler i andre selskaper, herunder ISE ZEN AS og ISE Produksjon Røyrvatn AS. Gjennom målrettet satsing har vi de senere år hatt en betydelig vekst.
Vi satser nå videre ved å fusjonere selskapene ISE Entreprise, ISE Elektro og ISE Produksjon fra 1.1.2021.
Det blir et selskap med en sterk markedsposisjon og lang erfaring med å levere tjenester innen linjearbeid og fiber, elektroinstallasjon og egenproduksjon av kraft. I 2020 omsetter denne virksomheten for ca. 90 millioner, og har ca. 50 erfarne medarbeidere.

Vi er nå på søk etter dyktig og fremoverlent daglig leder for det nye og fusjonerte datterselskapet ISE AS.

Essensi – Indre Salten Energi – Daglig leder