Harstad kommune

Harstad-samfunnet står foran bygge- og utviklingsprosjekter i milliardklassen, og søker folk :
Oppmålingsingeniører, arealplanlegger og byggesaksbehandler i kommunen.

Er du vår nye medarbeider?

Hvis ja, ønsker Jan-Inge kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse.

Harstad-samfunnet står foran bygge- og utviklingsprosjekter i milliardklassen, og søker folk som vil være med å påvirke fremtiden for den største kommunen i landsdelens mest folkerike område, som inkluderer midtre Hålogaland, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Harstadsamfunnet har jobber innen et bredt spekter, og kan ofte tilby gode jobber til par som ønsker å flytte til en fremoverlent kommune med urbane kvaliteter tett på naturen.

Nå har vi en rekke ledig stillinger innen bygg, eiendom, areal og byggesak.

Dette er jobber der du i samarbeid med private aktører og engasjerte kommuneansatte kan være med å forme store utbygginger, realisere gode samfunnsmessige prosjekter og ikke minst videreutvikle deg selv gjennom prosjektansvar, oppgaver og muligheter der vi hele tiden ser på muligheter til å forbedre drift og rutiner.

Oppmålingsingeniør

Areal og byggesakstjenesten har ledige stillinger som oppmålingsingeniører.

Er du vår nye medarbeider?

Areal- og byggesakstjenesten har 25 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av: 

 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, henvendelser fra enhetens brukere og staten til beste for landbruksnæringen i Harstad, viltforvaltningen, motorferdsel i utmark, forurensningssaker, kommunens avgifts register for vann, – avløp, – feie, – renovasjon- og festegebyr, eiendomsskattesaker.

Stillingene innebærer oppmålingsforretninger inklusivt markarbeid og påfølgende matrikulering. Det må også påregnes arbeid/ajourføring av kommunenes kartbase inklusive ajourføring av planbase samt løpende føring av planregisteret. 

Om dette er noe for deg, er du velkommen som søker på våre 2 ledige 100 % faste stillinger som oppmålingsingeniører. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha bachelor eller mastergrad eller tilsvarende innenfor kart- og oppmålingsfaget.  
 • Arbeidserfaring fra kommunal sektor innenfor kart- og oppmålingsfaget kan kompensere for manglende formellutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
 • Arbeidserfaring fra kart- og oppmålingsfaget og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I Harstad kommune får du:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 • Gode arbeidstidsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
 • Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
 • En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).

Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontaktperson
Jan-Inge Lakså, Enhetsleder, tlf: 908 97 503, mobil: 908 97 503, Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no

Søknadsfrist: 21. september 2022

Byggesaksbehandler

100 % faste stilling som byggesaksbehandler. Tiltredelse etter avtale.

Areal- og byggesakstjenesten har 25 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av: 

 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, henvendelser fra enhetens brukere og staten til beste for landbruksnæringen i Harstad, viltforvaltningen, motorferdsel i utmark, forurensningssaker, kommunens avgifts register for vann, – avløp, – feie, – renovasjon- og festegebyr, eiendomsskattesaker.

Stillingen innebærer saksbehandling av byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og bruksendringer fram til ferdigattest. 

Oppfølging av ulovlige tiltak og saksbehandling av disse. Saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak. 

Saksbehandling i forhold til forurensingsforskriftens kap. 12 – mindre utslipp. 

Saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak.  

Saksbehandlingen skjer elektronisk. Det medfører kundekontakt ved saksbehandling av egne saker og øvrige publikumshenvendelser.

Om dette er noe for deg, er du velkommen som søker på vår ledige 100 % faste stilling som byggesaksbehandler. 

Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller 

jurist. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.

Du må ha god kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. 

Du må ha god IT-kompetanse og IT-forståelse. 

Du må ha bilsertifikat, klasse B. Tjenestekjøring gjennomføres med kommunens egne biler.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to 

måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I Harstad kommune får du:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 • Gode arbeidstidsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
 • Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
 • En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).

Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontaktperson
Jan-Inge Lakså, Enhetsleder, tlf: 908 97 503, mobil: 908 97 503, Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no

Søknadsfrist: 21. september 2022

Arealplanlegger

100 % fast stilling som arealplanlegger. Tiltredelse etter avtale. Velkommen med søknad.

Er du vår nye medarbeider?

Areal- og byggesakstjenesten har 25 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av: 

 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, henvendelser fra enhetens brukere og staten til beste for landbruksnæringen i Harstad, viltforvaltningen, motorferdsel i utmark, forurensningssaker, kommunens avgifts register for vann, – avløp, – feie, – renovasjon- og festegebyr, eiendomsskattesaker.

Arealplanlegger foretar saksbehandling av private og offentlige planforslag fra oppstartsmøtet og fram til planvedtak, samt saksbehandling av framsatte klager.

Saksbehandling av søknader om tiltak med søknad om dispensasjon fra arealplaner.

Om dette er noe for deg, har vi ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger. Tiltredelse etter avtale. 

Velkommen med søknad.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen arealplanleggerfaget med god kjennskap til plan- og bygningslovens kap.11 og 12.

Relevant og god arbeidserfaring fra offentlig eller privat sektor kan kompensere for formell utdanning. 

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I Harstad kommune får du:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 • Gode arbeidstidsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
 • Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
 • En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).

Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontaktperson
Jan-Inge Lakså, Enhetsleder, tlf: 908 97 503, mobil: 908 97 503, Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no

Søknadsfrist: 21. september 2022

Er du den vi søker? Hvis ja, ønsker Jan-Inge å komme i kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt.

Søknadsfrist: 21. september 2022

Jan-Inge Lakså
Enhetsleder Areal- og byggesakstjenesten
+47 908 97 503
Jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no

Harstad kommune

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.
Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Harstad kommune – Areal og byggesakstjenesten