Lavangen kommune

Vil du være med på laget? Vi har ledige stillinger innenfor PRO-avd.:

Pleie, rehabilitering og omsorgstjenester er samordnet for institusjon og som også ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt rekruttering og stimuleringstiltak for sykepleiere.
I tråd med kommunens samiske helseplan etterspørres søkere med samisk språk- og kulturbakgrunn til stillinger i PRO-avd.

Vi ønsker DEG velkommen som arbeidstaker hos oss!

Sykepleiere - med mer lønn og fritid

Det er ledig 2 faste stillinger som sykepleiere på h.h.v. 100% stilling og 80% stilling.

Stillingene innebærer 3-delt turnus med f.t. arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for godt samarbeid med beboerne, pårørende og kolleger
 • Ivareta rollen som primærkontakt
 • Kartlegge, utarbeide, gjennomføre, evaluere og dokumentere tiltaksarbeid
 • Veiledning av kolleger
 • Bidra aktivt til faglig vekst på avdelingen
 • Sykepleiefaglig ansvar

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
 • Søkere med videreutdanning/etterutdanning i geriatri og/eller demens og relevant praksis vil bli foretrukket.
 • Gode dataferdigheter. Vi bruker Visma profil.
 • Førerkort kreves.

Personlige egenskaper

 • Genuint ønske å gjøre en forskjell for våre pasienter
 • Liker å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig
 • Tåler en aktiv hverdag
 • Er gode på samarbeid/samhandling
 • Er fleksibel og strukturert
 • Evne til å skape tillit og bidra til godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Ved ansettelse må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.

Språk

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk eller skandinavisk som morsmål må dokumentere språknivå.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende, hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid i personalgruppa
 • Mulighet til å være en bidragsyter i et fagmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Lavangen kommune har gode rekrutteringstiltak.
 • Sykepleiere i turnus gis kr 40 000,- i ekstra lønn, og en ekstra uke ferie.
  For egne ansatte som tar sykepleierutdanning gis inntil kr 30 000,- hvert år mot bindingstid.
 • Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune.
 • Vi kan tilby barnehageplass og er behjelpelig med å skaffe bolig.
  Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes

Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 26.02.21 
 

Kokk

Vi har ledig 60% fast stilling som kokk med pt. tjenestested på Lavangsheimen.

Kjøkkenet produserer all mat til eget hus, og har bringing av mat til hjemmeboende eldre. Vi produseres mat etter kok-server prinsippet, i all hovedsak husmannskost med høyt fokus på kvalitet. Kjøkkenet har åpent 365 dager i året.

Arbeidsoppgaver

 • produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider

 • oppvask, vask, rengjøringi henhold til hygieneforskriftene og internkontroll

 • planlegge måltider sammen med kjøkkensjef

 • andre oppgaver tilknyttet arbeid i et institusjonskjøkken

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en medarbeider med fagbrev som kokk og erfaring fra arbeid i institusjonskjøkken. Personer uten formell utdanning, men med relevant og interesse for faget er også velkommen til å søke. Medarbeideren må ha grunnleggende IKT-ferdigheter.

Personlige egenskaper

 • Vant til å jobbe i team

 • Like høyt tempo og ulike utfordringer

 • Gode samarbeidevner, fleksibilitet og serviceinnstilling.

Språk

 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre medarbeidere og brukere.
Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune. Vi kan tilby barnehageplas og er behjelpelig med å skaffe bolig. Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 26.02.21 

Vernepleier

Det er ledig 100 % faste stilling som vernepleier. Stillingen innebærer 2-delt turnus med f.t. arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

Vernepleieren har det faglige ansvaret for tjenestetilbud til enkeltpersoner som kommunen yter tjenester til. Vi har fokus på faglig systematisk arbeid gjennom planlegging, tiltak, evaluering og korrigering.

Herunder kan nevnes blant annet:

 • Faglig oppfølging av pasientene i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Veiledning av kolleger, elever, studenter og lærlinger.
 • Ledelse av team og tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og pårørende
 • Legemiddelhåndtering.
 • Bidra til faglig utvikling av avdelingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som vernepleier. Søkere med annen 3-årig høyskoleutdanning innen helse og sosial kan vurderes
 • Gjerne erfaring fra rus og psykisk helse.
 • Gode dataferdigheter. Vi bruker Visma profil.
 • Førerkort kreves.

Personlige egenskaper

 • Genuint ønske å gjøre en forskjell for våre beboere.
 • Liker å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Tåler en aktiv hverdag.
 • Er gode på samarbeid/samhandling.
 • Er fleksibel og strukturert.
 • Evne til å skape tillit og bidra til godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Ved ansettelse må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.

Språk
Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk eller skandinavisk som morsmål, må dokumentere språknivå.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende, hyggelig og godt arbeidsmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid i personalgruppa.
 • Mulighet til å være en bidragsyter i et fagmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk.
 • Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune.
 • Vi kan tilby barnehageplass og er behjelpelig med å skaffe bolig.

Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 26.02.21 
 

Assistent - PRO

Det er ledig fast stilling som assistent i 42,25% stilling. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet opp til å gi helse- og omsorgstjenster til et mindreårig barn som har behov for praktisk bistand/avlastning i hjemmet.

Kvalifikasjonskrav

Det vil bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

Være fleksibel og serviceinnstilt. og ha gode samarbeidsevner. Evne til å ta initiativ og arbeide strukturert og selvstendig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Før tiltredelse i stilling må politiattest fremlegges jf. lov om helsepersonell §21 a)

Vi tilbyr

Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune.
Stillingen avlønnes som assistent etter st.-kode 6572, med årslønn kr 302 900,- – kr 406 500,- i 1/1 stlling.

Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes

Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 26.02.21 

Hjemmehjelp

Lavangen kommune har ledig vikariat i 50% stilling som hjemmehjelp i PRO-tjenesten t.o.m. 31.12.21.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet betår i ordinære hjemmehjelpsoppgaver. Arbeidet utføres etter en to-delt turnus med arbeid i pleie i PRO-avd. hver 3. helg.

Kvalifikasjonskrav
Søkere med praksis fra omsorgstjenester vil bli foretrukket. Den ansatte må ha førerkort for bil.

Personlige egenskaper
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. Være fleksibel og serviceinnstilt, og ha gode samarbeidsevner. Evne til å ta initiativ og arbeide strukturert og selvstendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil bli krevd politiattest som må leveres før tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP, IA-kommune, og vi kan tilby barnehageplass. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Lavangen kommune benytter elektronisk rektrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 26.02.21

Ferievikarer - PRO-avd.

SYKEPLEIERE, HJELPEPLEIERE/HELSEFAGARBEIDERE, KOKK, HJEMMEHJELP OG ASSISTENTER

I forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2021 er det behov for ferievikarer på Lavangsheimen og i hjemmetjenesten.

Vikarer som allerede har et arbeidsforhold i PRO-avdelingen trenger ikke søke her, men kan melde fra til avdelings sykepleiere om tilgjengeligheten for jobb i ferien.

Om stillingene
Du bør helst være over 18 år, men om du fyller 18 år i løpet av året kan du også søke. Det er en fordel om du har førerkort.
Det vil bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr
Ansettelse på de vilkår som til en hver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn ihht tariffavtale. Pensjonsordning i KLP, pensjonstrekk 2 % av bruttolønn.

Søknad sendes
Lavangen kommune benytter elektronisk rektrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.
(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken “ledig stilling”. Deretter finner du riktig stilling og “søk på stilling”). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste.

Kontaktperson: 

Pro-leder Norunn Elisabeth Johansen, tlf. 911 90 878 / e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Søknadsfrist: 09.03.21
Lavangen kommune – Stillinger PRO