Vil du være med å utvikle Kvæfjord?

Helse- og omsorgssjef

Om oss

Kvæfjord kommune er kjent som en god omsorgskommune, og satser på å være en god oppvekstkommune. Kommunen har ca 3000 unnbyggere og ligger å¨Hinnøya – 20 km fra festspillbyen Harstad. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Harstad og UiT Norges arktiske universitet Campus Harstad er lokalisert i byen. Kvæfjord har felles bo- og arbeidsmarked med Harstad og Tjeldsund.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Kommunen kan bidra med å skaffe bolig, og alle barn i Kvæfjord får barnehageplass

Om stillingen

Vi søker etter en helse- og omsorgssjef som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling.

Helse- og omsorgssjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for hele helse- og omsorgssektoren.

Vår helse- og omsorgssjef gjennom mange år har bestemt seg for å bli pensjonist i løpet av våren 2021.  Vi skal derfor rekruttere hennes etterfølger med ønsket oppstart våren 2021.

Som helse- og omsorgssjef i Kvæfjord får du en spennende stilling med bredt fag- og ledelsesområde.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdene omfatter:

 • Overordnet og helhetlig ledelse og utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Samarbeid og samhandling om kommunens helse- og omsorgstilbud på tvers av tjenesteområder
 • Helse- og omsorgssjefen skal sørge for at sektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer, utarbeide planer, utarbeide saker til administrativ og politisk behandling og iverksette beslutninger
 • Du må vise gjennomføringskraft og styringsevne opp mot vedtatte mål og rammer og i samsvar med kommunens definerte adferds- og lederkrav 
 • Du vil få overordnet fag-, personal- utviklings- og økonomiansvar for de enhetene og fagområdene som er tillagt sektoren 
 • Vi ønsker at du skal være en god veileder for organisasjonen samt håndtere de myndighetsoppgavene som er tillagt området
 • For å nå våre mål er vi opptatt av å rekruttere en leder som vil bidra til utvikling av kommunen i et helhetsperspektiv og som evner å få til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, med andre offentlige aktører og med lokalsamfunnet

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning
 • Tilleggsutdanning i ledelse er en fordel
 • Relevant ledererfaring
 • Gode evner til samarbeid og samhandling
 • Gode norskkunnskaper, med god muntlig og skriftlige fremstillingsevne

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av kommunedirektør Merete Hessen på tlf: 77 02 30 00 /

mobil: 95 83 71 81 eller personalsjef Alf-Børre Knudsen på tlf: 77 02 30 00.

Søknadsfrist

3. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Kvæfjord kommune

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgssjef – Kvæfjord kommune – Jobbnorge