Øksnes kommune søker

Enhetsleder helse

Da vår enhetsleder for helse skal gå av med pensjon søker vi hennes etterfølger.

Enheten Helse har ansvar for helsestasjon og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, psykisk helse og legetjenesten.
Enhetsleder Helse har sammen med enhetsleder for institusjonene og hjemmetjenestene ansvar for å videreutvikle helse, pleie og omsorgstjenestene slik at kommunen kan møte de utfordringer vi ser komme innenfor områdene.

Å være enhetsleder innebærer blant annet følgende:

Administrativ og faglig overordnet leder innenfor egen enhet.
Overordnet ansvar for enhetens personell.
Ansvar for en effektiv organisering og godt arbeidsmiljø.
Økonomi- og rapporteringsansvar.
Ansvarlig for å få utført oppgaver som fremgår av plan- og styringsdokumenter, og å oppnå de mål som fastsettes.
Overordnet ansvar for en service- og brukerorientert utvikling av tjenestene.
Tverrfaglig samarbeid med kommunens andre enheter.

Kvalifikasjoner

Må ha høyere utdanning, fortrinnsvis innen helsefag eller annen relevant utdanning.

Det er ønskelig med lederutdanning og eller ledererfaring.

God kjennskap til kommunal forvaltning.

Personlige egenskaper

Initiativrik, kreativ med lyst og evne til å motivere og lede andre.
Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner da stillingen innebærer samarbeid med andre enheter og med andre kommuner.
Evne til å strukturere enheten i forhold til rammer, personal, kompetanse og ansvarsområder.

Personlige egenskaper og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

14.02.2021

Stilling

Enhetsleder helse

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Elin Wilsgård
Kommunalsjef helse, sosial og omsorg
 76185000
Øksnes kommune – Enhetsleder helse