Enhetsleder og Saksbehandler

Sortland kommune har ledige stillinger ved Tjenestekontoret.

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret fungerer som tildelingskontor i forhold til de fleste helse- og omsorgstjenester. Kontoret ivaretar også funksjonen som koordinerende enhet. I tillegg ledes tjenester som omsorgsstønad, Brukerstyrt Personlig Assistanse samt støttekontakt direkte fra dette kontoret.
Kontoret disponerer i dag 4,5 årsverk inkludert leder. De ansatte har bred utdanningsbakgrunn og lang erfaring fra helse- og omsorgssektoren.

Enhetsleder

Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for tjenestekontoret.

Saksbehandler 100 % fast stilling

Det er ledig 100 % fast stilling som saksbehandler for Tjenestekontoret.

Sortland kommune – Enhetsleder & Saksbehandler