Legestilling i Vefsn kommune

Vefsn kommune har opprettet en ny og spennende fastlønnet legestilling i Mosjøen.
Stillingen er en kombinasjonsstilling, som omfatter klinisk arbeid ved fastlegekontor og sykehjem ved planlagt fravær, samt fagutvikling og samfunnsmedisin i perioder med mindre klinisk arbeid.

Legesituasjonen i Vefsn er god og stabil, med 14 fastleger, LIS1-lege, to sykehjemsleger og kommuneoverlege.
Det er godt miljø, og høyt faglig nivå i tjenesten. For å sikre kvalitet og stabilitet ved planlagt fravær hos leger, er det behov for en fast ansatt lege som kan gå inn i planlagte legevikariat, for eksempel ved permisjoner. I perioder med full legedekning, vil stillingen være tilknyttet kommuneoverlegen og samfunnsmedisinske oppgaver, som fagutvikling og kvalitetsarbeid.

Stillingen inngår i 12-delt legevaktturnus.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en engasjert lege som er:
– Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, eller ønsker å gjennomføre spesialistutdanning
– Opptatt av kvalitetsutvikling og samhandling
– Med meget gode norskkunnskaper, og kjennskap til norsk lov og regelverk.

Det legges særlig vekt på personlige egenskaper, herunder godt norsk språk,gode samarbeidsevner, og god kjennskap til det norske helsevesen.

Krav til stillingen

– Norsk autorisasjon som lege
– Gjennomført LIS1, jfr krav i spesialistforskriftens §18
– Politiattest kreves framlagt før tiltredelse.

Lønnsvilkår

100% fast stilling med lønn og godtgjørelse i hht. gjeldende tariff- og legeavtaler i kommunen.
Selvstendig næringsdrift på legevakt ihht sentral særavtale.

Vi tilbyr

Variert arbeidshverdag og godt arbeidsmiljø i en stabil legetjeneste
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
Fleksibilitet ved deltakelse i utdanningsaktiviteter/spesialiseringsløp i allmennmedisin
Registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og samfunnsmedisin.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner

Rachel Elise Berg
Kommunalsjef
Rachel.Berg@vefsn.kommune.no
99791745
75101028
 
Søknadsfrist: 15.09.2021
 
Vefsn kommune – Legestilling