Psykiater i UNN

Amrop

"Vi jobber ofte med pasienter som står i en dyp og alvorlig krise. Det å hjelpe dem – og de pårørende - til et bedre liv, er givende."

I filmen øverst på siden beskriver Thomas Bremnes hverdagen han opplever i utdannelsen (LIS) som psykiater ved UNN. I et trivelig og faglig sterkt arbeidsmiljø har han funnet seg godt til rette ved Åsgård sykehus i Tromsø.

Som tilflyttet til byen setter han også stor pris på den flotte naturen og et rikt kulturliv. Det gir rom for både trening og sosial hygge, som et viktig supplement til en spennende arbeidshverdag. 

Nå ønsker Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN seg flere som Thomas. UNN er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi skal spille på lag med pasientene.

Samtidig skal vi levere behandling og tjenester med utgangspunkt i verdiene våre; kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Bli en del av laget du også, vi trenger flere psykiatere!

UNN – Psykiater