Fagansvarlig psykisk helse- og rustjeneste

Om oss

Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er ca. 3200 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer i tillegg til offentlig sektor. Byen Honningsvåg, som er kommunesenteret, er vertskap for blant annet Kystverket Troms og Finnmark, og Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole. Kommunen har et aktivt idretts og kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø.

Nordkappfestivalen i juni og Nordkapp Filmfestival i september trekker til seg folk fra fjern og nær. Over 250 000 turister besøker Nordkapplatået om sommeren, og vinterturismen er økende. I midnattsol, nordlys og mørketid,- Nordkapp samfunnet er åpent og inkluderende og kan by deg kultur- og naturopplevelser for livet!

Om stillingen

Nordkapp kommune har ledig 1 års vikariat som fagansvarlig for psykisk helse- og rustjenesten. Vikariatet varer til 1.mai 2022 med muligheter for fast ansettelse. Stillingen er organisert i Rehabiliteringstjenesten som er kommunens koordinerende enhet. Virksomheten består av ulike fagstillinger /fagområder; ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse- og rus, psykolog, vernepleie, dagtilbud, miljøarbeidere/støttekontakter i tilrettelagte tjenester for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid internt i virksomheten og det er etablert gode rutiner for samarbeid med eksterne tjenesteområder.  


Hovedmål med stillingen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 

Arbeidsoppgaver

 • Forløpskoordinator jfr. pakkeforløp psyk. helse
 • Samtale og veiledning poliklinisk, samt hjemmebesøk og deltakelse i skolehelsetjenesten
 • Henvisende instans til 2.linjetjenesten
 • Koordinerer kommunens psykososiale kriseteam
 • Kartlegge og vurdere behov for tiltak
 • Fag- og veiledningsansvar overfor ansatte som jobber med miljøretta tiltak 
 • Gruppetilbud gjennom Frisklivssentralen
 • Opplæring og veiledning i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 •  Saksbehandling i forbindelse med søknader etter Lov om helse- og omsorgstjenester
 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon innen helsefaglig bachelorutdanning, andre med sosialfaglig utdanning på bachelornivå og med erfaring fra tilsvarende stilling kan vurderes 
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rus.
 • Erfaring i klinisk arbeid og variert erfaring vil bli vektlagt  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring med å jobbe i team/tverrfaglig samarbeid, men også evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, endringskompetanse og stabilitet

Det kreves politiattest av ny dato ved en eventuell ansettelse.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med gode utviklingsmuligheter
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø, og en variert arbeidshverdag
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter tariffavtale. Medlemskap i pensjonskasse. 
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 
 • Nedskrivning av studielån så lenge Stortinget bestemmer
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson:

Karin Brynlund, virksomhetsleder mob. 40552656
karin.brynlund@nordkapp.kommune,no
Søknad sendes elektronisk til www.jobbnorge.no
Søknadsfrist: 25.mai 2021

Søknadsfrist

25. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Nordkapp

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Nordkapp kommune

Nordkapp kommune – Fagansvarlig psykisk helse- og rustjeneste – Jobbnorge