Øksnes kommune søker
psykisk helsearbeider/psyk. sykepleier

Vi søker vikar for vår psykisk helsearbeider som skal ha foreldrepermisjon.

Arbeidsoppgaver

 • Samtaler med og veiledning/oppfølging av personer med psykisk helse og rus relaterte vansker
 • Praktisk oppfølging av brukere innen områdene rus og psykisk helse. (Boevne, aktivitet, skole og arbeid og nettverksbygging).
 • Tverrfaglig samarbeid med andre i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Utarbeide og koordinere individuell plan
 • Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse og rus
 • Hjemmebesøk ved behov /oppsøkende virksomhet
 • Planlegge og gjennomføre kurstilbud for grupper, eks.  KID/KIB/ KBM
 • Veiledning innen tema psykisk helse og rus til andre (og kognitiv samtaleteknikk)
 • Medlem psykososialt kriseteam

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med videreutdanning innenfor psykisk helse
 • Ønskelig med relevant praksis fra psykisk helse og rusarbeid.
 • Vi åpner opp for at psykolog kan tilsettes i vikariatet.
 • Erfaring med å ha drevet grupper/kurs er ønskelig
 • Ønskes stort faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne – norsk
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Det vil bli avkrevd politiattest av nyere dato

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert både alene og i team
 • Evne til tydelig kommunikasjon med brukere
 • Evne til å inspirere og motivere brukere og pårørende
 • Være positiv, utadrettet og med godt humør
 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner, ansvarsfølelse og serviceinnstilling
 • Du må kunne mestre å arbeide i en krevende tjeneste sammen med andre
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

22.11.2020

Stilling

Psykisk helsearbeider/psyk. sykepleier

Stillingstype

Vikariat Heltid

Kontaktinfo

Birgit Flåten
Enhetsleder
76 18 50 00
Øksnes kommune – Psykisk helsearbeider/psyk. sykepleier