Øksnes kommune søker

Sykepleiere i hjemmesykepleien

Liker du ei utfordring og travle dager? Da er Hjemmebaserte tjenester i Øksnes kommune den rette plassen for deg. Vår jobbhverdag består av spennende og sammensatte arbeidsoppgaver og stor faglig bredde.

Vi søker etter 2 sykepleiere i 100 % stilling. Stillingene har to-delt turnus. Helgebelastning er 3-3-2, det gir en kompensasjon på 8000,- årlig.
Nyansatte sykepleiere utbetales 100 000,-  etter gjennomgått prøveperiode på 6 mnd. En vil da binde seg til å jobbe i kommunen i 2 år.  

Arbeidsoppgaver

Ordinære sykepleieroppgaver. Vi praktiserer primærsykepleie der hver sykepleier vil være primærkontakt for “sin” gruppe pasienter og ha ekstra ansvar for oppfølging.
Hjemmesykepleien står overfor en tid der vi ser på alternative organiseringsmåter for å kunne utnytte den samlete kompetansen på en hensiktsmessig og god måte. Dette ønsker vi skal komme både pasientene i tjenesten og oss som ansatte til gode. Og vi håper du som søker ønsker å delta i dette.  
Samhandlingsreformen har gjort hjemmesykepleien til en svært faglig spennende, allsidig og utfordrende arbeidsplass.
Nyansatte vil få en sykepleier som er kjent og vant i tjenesten som en “fadder” det første året
 
Kvalifikasjoner
 
  • Offentlig godkjenning som sykepleier.
  • Gjerne med videreutdanning

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er nysgjerrig på nye ting og som ønsker å delta i utvikling av vår tjeneste.
God samarbeidsevne både innad i tjenesten og utad med samarbeidspartnere verdsettes høyt samt å kunne ta imot innspill fra dine kollegaer for å tilstrebe et bra samarbeidsklima.
 
Vi tilbyr
 
  • Variert arbeid i positivt miljø.
  • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
  • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
  • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

01.02.2021

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Marita Johannessen Larsen
Avdelingsleder
 76 18 50 00
Øksnes kommune – Sykepleiere