Er du personen vi søker?

Vi har ledig to 100% sykepleierstillinger

Hei alle flotte sykepleiere! Vi på Myreheimen Bo- og behandlingssenter ønsker å toppe laget, med sykepleiere som søker nye utfordringer. Vi er på jakt etter deg som ønsker en spennende jobb, som inneholder et bredt spekter av faglige oppgaver, i et godt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

Sykehjemmet har 28 plasser med blant annet intermediær avdeling med ØHD seng og palliativt rom, i tillegg til både kort- og langtidsplasser. Vi er opptatt av å jobbe kvalitativt, med gode tjenester, og ønsker hele tiden å utvikle og forbedre de tjenestene vi leverer.

Som sykepleier hos oss samarbeider du tett med vår lege for å optimalisere og påse at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført med kvalitet og faglig god praksis. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ta del i faglige beslutninger og sykehjemmets utvikling
 • Sikre pasientens individuelle behov
 • Gi råd og veiledning til kollegaer og studenter
 • Jobbe målrettet for å gi pasientene og deres pårørende en trygghet og faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg.
 • Delta i forbedring- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller klinisk sykepleier er en fordel.
 • Gyldig politiattest på kunne fremlegges

Personlige egenskaper

Til en arbeidshverdag i et aktivt miljø med fokus på tjenesteutvikling i takt med tiden søker vi deg som:

 • Søker etter et utfordrende og aktivt fagmiljø
 • Trygg og god på relasjoner
 • Nytenkende, nysgjerrig og uredd
 • Er god på å jobbe selvstendig, men også i nært samarbeid med andre.
 • Lyst til å bidra å forme morgendagens primærhelsetjeneste
 • Fagsterk og engasjert
 • Fleksibel, positiv og arbeidsvillig

Vi ønsker å være et sykehjem i stadig positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og pasienten i fokus. Håper DU vil være med oss på dette. Sykepleiere som avslutter studiet vår 2021 oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

Vi kan tilby:

 • Kr 100 000 – som utbetales etter endt prøvetid på 6 måneder.
 • Flyttegodtgjørelse
 • Fadder som bistår å veileder deg
 • Turnusarbeid
 • Et godt fagmiljø og arbeidsmiljø med mye glede og humor.
 • Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier. 

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

22.02.2021

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Marianne Hoaas
Avdelingsleder
 76 18 50 00
Øksnes kommune – Sykepleier