Videreutdanning i spesialsykepleie

Ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Har du lyst til å bli vår kollega? Søk videreutdanning som spesialsykepleier!

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med mange dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Helse Nord-Trøndelag HF sine fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal rekruttere spesialsykepleiere til Sykehuset Namsos.

Vi søker etter deg som er motivert, kunnskapssøkende og som planlegger en fremtid som spesialsykepleier. Vi ønsker deg velkommen som søker – enten du i dag har sykehusbakgrunn eller du har din yrkesbakgrunn fra andre deler av helsevesenet.

Som spesialsykepleier sikres du den høyeste og mest etterspurte sykepleierkompetanse i Norge. Du vil være med å bygge fremtidens sykehustilbud nord i Trøndelag, og du vil bli en del av den nye generasjonen i spesialavdelingene.

Alle som har minimum to års sykepleiepraksis, i eller utenfor sykehus, kan søke utdanningsstillingene.

Gjelder følgende fagfelt:

 • Anestesisykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Intensivsykepleie

Avdelingene som har behov for spesialutdannede sykepleiere tar gjerne i mot deg for hospitering, du må gjerne ta direkte kontakt med seksjonsledere evt. HR rådgiver.

Studiet starter august 2021 og går over 3 semester. HNT tilbyr deg lønn under utdanning og fast jobb etter fullført studium.

Er du interessert vil vi gjerne møte deg i et av våre digitale informasjonsmøter. Her vil spesialsykepleiere gi deg innblikk i sin arbeidshverdag og du vil få orientering om rekrutteringsprosessen, studievilkår og arbeidsavtale.

Møtene holdes onsdag 24. mars:

Kl. 13.30, logg inn via følgende lenke: https://lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/marit.brondbo/5TBSSM8Q
Kl. 15.30, Logg inn via følgende lenke: https://lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/marit.brondbo/SM7WG6JZ

Du kan i tillegg se informasjonsvideo som spesialsykepleierne har laget: https://vimeo.com/503369568

Send inn søknad inklusiv vitnemål, tjenestebevis og referanser innen 15. april 2021.

Om du har sendt inn vitnemål til HNT tidligere må du likevel laste opp dette på nytt i ny søknad.

Du må også sende søknad til aktuelt universitet. Se deres hjemmeside for søknadsfrist og studieplan. 

Har du spørsmål eller ønsker du ytterligere informasjon, kontakt HR rådgiver Marit Brøndbo. Tlf. 959 01 007 eller e-post: marit.brondbo@hnt.no

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er engasjert, løsningsorientert, viser fleksibilitet og samtidig er bevisst ditt ansvar.
 • Du må like utfordringer og ha en positiv indre motivasjon til å gjøre en god jobb og sammen med dyktige kolleger videreutvikle seksjonen.
 • Som spesialsykepleier må du ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Gode samarbeidsevner er viktig.
 • Du må ha evne til å opptre rolig og handlekraftig i akutte situasjoner og å stå i utfordrende situasjoner over tid.
 • Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Det er en fordel med erfaring fra sykehus

Vi tilbyr

 • 100 % lønn under utdanning
 • Fast stilling etter fullført videreutdanning
Kontaktinformasjon:
 
 • Elin Molden Iversen, Seksjonsleder, tlf. 74 21 58 35, e-post ElinMolden.Iversen@helse-nordtrondelag.no
 • Hanne Heglum, Avdelingsleder Medisin H5C, Namsos, tlf. (+47) 74 21 59 67
 • Ellen Mikalsen, Avdelingssykepleier Anestestiavd. Namsos,tlf. (+47) 74 21 56 52
 • Tina Dahl, Avdelingssykepleier Operasjonsavd. Namsos, tlf. (+47) 74 21 59 70

Søknadsfrist: 15.04.2021

Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal rekruttere spesialsykepleiere til Sykehuset Levanger.

Vi søker etter deg som er motivert, kunnskapssøkende og som planlegger en fremtid som spesialsykepleier. Vi ønsker deg velkommen som søker – enten du i dag har sykehusbakgrunn eller du har din yrkesbakgrunn fra andre deler av helsevesenet.

Som spesialsykepleier sikres du den høyeste og mest etterspurte sykepleierkompetanse i Norge. Du vil være med å bygge fremtidens sykehustilbud nord i Trøndelag, og du vil bli en del av den nye generasjonen i spesialavdelingene.

Alle som har minimum to års sykepleiepraksis, i eller utenfor sykehus, kan søke utdanningsstillingene.

Gjelder følgende fagfelt:

 • Intensivsykepleie
 • Barnesykepleie

Avdelingene som har behov for spesialutdannede sykepleiere tar gjerne i mot deg for hospitering, du må gjerne ta direkte kontakt med seksjonsledere evt. HR rådgiver.

Studiet starter august 2021 og går over 3 semester. HNT tilbyr deg lønn under utdanning og fast jobb etter fullført studium.

Er du interessert vil vi gjerne møte deg i et av våre digitale informasjonsmøter. Her vil spesialsykepleiere gi deg innblikk i sin arbeidshverdag og du vil få orientering om rekrutteringsprosessen, studievilkår og arbeidsavtale.

Møtene holdes tirsdag 23. mars:

Kl. 13.30, logg inn via følgende lenke: https://lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/marit.brondbo/T24R650C
Kl. 15.30, Logg inn via følgende lenke: https://lync.helse-midt.no/helse-nordtrondelag/meet/marit.brondbo/K53BGMBV

Du kan i tillegg se informasjonsvideo som spesialsykepleierne har laget: https://vimeo.com/503369568

Send inn søknad inklusiv vitnemål, tjenestebevis og referanser innen 15. april 2021.

Om du har sendt inn vitnemål til HNT tidligere må du likevel laste opp dette på nytt i ny søknad.

Du må også sende søknad til aktuelt universitet. Se deres hjemmeside for søknadsfrist og studieplan. 

Har du spørsmål eller ønsker du ytterligere informasjon, kontakt HR rådgiver Marit Brøndbo. Tlf. 959 01 007 eller e-post: marit.brondbo@hnt.no

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er engasjert, løsningsorientert, viser fleksibilitet og samtidig er bevisst ditt ansvar.
 • Du må like utfordringer og ha en positiv indre motivasjon til å gjøre en god jobb og sammen med dyktige kolleger videreutvikle seksjonen.
 • Som spesialsykepleier må du ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Gode samarbeidsevner er viktig.
 • Du må ha evne til å opptre rolig og handlekraftig i akutte situasjoner og å stå i utfordrende situasjoner over tid.
 • Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Det er en fordel med erfaring fra sykehus

Vi tilbyr

 • 100 % lønn under utdanning
 • Fast stilling etter fullført videreutdanning
Kontaktinformasjon:
 • Hilde Sundal, Konst. avdelingsleder, tlf. 990 32 534, e-post Hilde.sundal@helse-nordtrondelag.no
 • Elisabeth Tronstad, Avdelingsleder, tlf. 906 83 555, e-post ElisabethKvam.Tronstad@helse-nordtrondelag.no
 • Grete Sivertsen, Seksjonsleder, tlf. 901 48 774, e-post Grete.sivertsen@helse-nordtrondelag.no
 
Søknadsfrist: 15.04.2021
Helse Nord-Trøndelag HF – Videreutdanning i spesialsykepleie