Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Helsepersonell

Hamarøy kommune – Felles kampanje – Ledige stillinger

Kom å jobb med oss i Æventyrlandet Leder velferdsteknologi-prosjekt Pleie og omsorg Hamarøy kommune skal intensivere arbeidet med innføring av velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende. Vi er kommet et stykke på vei, og skal i løpet av 2022 sette ekstra fokus på anskaffelser og implementering. I den sammenheng søker vi nå en egnet person som kan […]

Narvik kommune – Sykepleier – Oktober-november 2021

Søk på ledige stillinger Her finner du de ledige stillingene innen helse og omsorg i Narvik kommune – akkurat nå! Kommunen har et variert tjenestetilbud og muligheten for arbeid som sykepleier er mange. Har du interesse for barn, unge, funksjonshemmede eller eldre? Liker du det akutte, rehabilitering, forebygging, tekniske, omsorg eller undervisning? Vi har mulighetene. […]

Narvik kommune – Sykepleier

Søk på ledige stillinger Her finner du de ledige stillingene innen helse og omsorg i Narvik kommune – akkurat nå! Kommunen har et variert tjenestetilbud og muligheten for arbeid som sykepleier er mange. Har du interesse for barn, unge, funksjonshemmede eller eldre? Liker du det akutte, rehabilitering, forebygging, tekniske, omsorg eller undervisning? Vi har mulighetene. […]

Sørfold kommune – Sykepleier

Vil du være med å gjøre en forskjell for våre innbyggere? Sørfold kommune søker ny medarbeider, vikariat som Sykepleier Om Sørfold eldresenter og stillingen  Eldresenter i Sørfold kommune søker etter en motivert, engasjert og dedikert sykepleier. Tjenestetilbudet ved Eldresenteret består av 13 somatiske sykehjemsplasser og 2 plasser til øyeblikkelig hjelpetilbud og lindrende behandling. Eldresenter har […]

Helgelandssykehuset – Smittevernoverlege

Smittevernoverlege Er du vår nye smittevernoverlege? Helgelandssykehuset, Senter for fag, forskning og utdanning har ledig 100% stilling som smittevernoverlege. Stillingens ansvarsområde omfatter faglig ansvar for helseforetakets smittevern, samt smittevernfaglig rådgivning til sykehusenhetene og sykehusledelsen. Senter for fag, forskning og utvikling er organisert i stab til administrerende direktør og ledes av Medisinsk direktør som er en […]

Sørfold kommune – Sykepleiere / vernepleier

Vil du være med å gjøre en forskjell for våre innbyggere? Sykepleier Sykepleier 100% vikariat fra 01.01.2021 tom 31.12.2021 p.t. Hjemmetjenesten med mulighet for fast ansettelse. Les mer om stillingen Stillingen er for tiden i 3-delt turnus med helgearbeid. Vi jobber med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning. Denne stillingen innehar […]

Fauske kommune – Saksbehandler ved tildelingskontoret

Vi søker Saksbehandler Tildelingskontoret med hovedansvar for Koordinerende enhet Har du lyst å jobbe i tverrfaglig team? Tildelingskontoret har ansvar for å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på tjenester.Vi gjør faglige og helhetlige vurderinger av den enkelte søkers hjelpebehov for å bidra til forutsigbare og helhetlige tjenester. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og tar […]

Helse Nord RHF – 5 avtalehjemler

Ledige avtalehjemler i Helse Nord RHF Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder. Les mer om våre ledige avtalehjemler her. 100 % driftsavtale for spesialist i urologi Tromsø Les mer Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I […]

Hamarøy kommune – Ledige stillinger

Ledige stillinger i æventyrlandet Fastlønnet allmennlege, vikariat ut 2021 Er du vår neste klatrelege, jaktlege, toppturlege eller fiskelege? Lei av beetrootwrap og chai latte? Hva med et annerledes år i Hamsuns rike. Et år der utfordringer og opplevelser står i sentrum. Høres kombinasjonen av et aktivt kulturliv ,en natur som innbyr til de fleste aktiviteter […]

Øksnes kommune – Sykepleier Myreheimen september 2020

Øksnes kommune søker sykepleier Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.Myreheimen Bo- og behandlingsenter har 26 plasser hvorav 6 plasser er korttidsplasser. Vi har avd. Naustet med 6 plasser for personer som trenger tettere oppfølging. I tillegg har vi ØHD rom og palliativt rom. Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri.   Vårt verdigrunnlag er: Trivsel, Trygghet, Tillit, […]

Scroll to top