Ledige stillinger i
æventyrlandet

Fastlønnet allmennlege, vikariat ut 2021

Er du vår neste klatrelege, jaktlege, toppturlege eller fiskelege?

Lei av beetrootwrap og chai latte?

Hva med et annerledes år i Hamsuns rike. Et år der utfordringer og opplevelser står i sentrum.

Høres kombinasjonen av et aktivt kulturliv ,en natur som innbyr til de fleste aktiviteter og jobb betingelser som er attraktive som noe du kunne tenke deg? 

Vi har ledig 2 stillinger, vikariater ut 2021.

Legetjenesten i Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende. Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen.

Legene deltar i kommunal legevakt med avspasering hver 6.uke. I løpet av året tilbys leger under spesialisering i allmennmedisin 4 uker til kurs/opplæring.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listetak er i dag 800 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning.
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning av LIS1 lege
 • Veiledning av LIS3 leger (gjelder spesialist) 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin er ønskelig
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Personlige egenskaper
 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
Vi tilbyr
 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret 
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

Kontaktinfo
Kristin Green Johnsen
leder helse
 47619960
 
Dan Skoglund
Kommunelege/Daglig leder Hamarøy legekontor
 91541662
 dan.skoglund@hamaroy.kommune.no
 
Søknadsfrist
08.10.2020

Fastlønnet ALIS Nord- stilling

Legetjenesten i Hábmer- Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv.

Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært varierte og spennende

Stillingen vil være fastlønnet fra kommunen. Legene deltar i kommunal legevakt med avspasering hver 6. uke. I løpet av året er det lagt inn 4 uker til kurs/ opplæring. 

Legetjenesten har pr i dag 5 fastleger og 1 LIS1 lege (turnus). Vi har to legekontor lokalisert på Oppeid og på Drag der alle leger har kontordager på begge kontorer. 
ALIS-Nord – er et pilotprosjekt for å utvikle og forbedre spesialistutdanning i allmennmedisin for kommuner i Nord-Norge. Prosjektledelsen i ALIS – Nord vil sammen med utdanningslegen og kommunen utarbeide en utdanningsplan for hele utdanningsperioden. Det vil bli tilrettelagt for god veiledning og kurs i utdanningsløpet. For mer informasjon om prosjektet, se ALIS-nord.no 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listetak er i dag 800 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning.
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Hamarøy kommune
 • Veiledning LIS1 lege 
Kvalifikasjoner
 • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon (HPR nummer angis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Personlige egenskaper
 • Søker har god faglig kompetanse, med stor interesse for allmennmedisin
 • Søker har personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Søker er innovativ og nytenkende
 • Søker er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
Vi tilbyr
 • 100 % fast stilling i Hamarøy kommune
 • Strukturert spesialistutdanning med veiledning fra erfaren spesialist i allmennmedisin
 • God fastlønn etter avtale
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tett dialog og samarbeid med de øvrige ansatte ved legekontoret 
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Egen bil som benyttes til legevakt

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

Kontaktinfo
Kristin Green Johnsen
leder helse
 47619960
 
Dan Skoglund
Kommunelege/Daglig leder Hamarøy legekontor
 91541662
 dan.skoglund@hamaroy.kommune.no
 
Søknadsfrist
07.10.2020

Avdelingsleder

Hábmera souhkan Hamarøy kommune har ledig 2 stillinger som avdelingsleder ved Hamarøy bygdeheim. Vi søker etter deg som er innovativ, nytenkende og handlekraftig. Du ønsker å være en del av en spennende utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene i Hamarøy.

Vi søker deg som har interesse i å jobbe med mennesker og som vil være en del av et aktivt og lærende miljø i en kommunal helse- og omsorgstjeneste under rask utvikling og omstilling.

Avdelingslederne har delt lederansvar, men ulike ansvarsområder. Avdelingslederne skal sammen legge til rette for at pasienter, ansatte og pårørende blir godt ivaretatt.

Stillingene er for tiden ved Hamarøy bygdeheim, som er kommunens sykehjem. Vi har observasjonsplass og tar inn pasienter fra legevakt, tar i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, har korttidsplasser, avlastning, dialyse, dagsenter og ordinære sykehjemsplasser.

Arbeidsoppgaver
 • Avdelingslederne har personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen men har ulike ansvarsområder.
 • Avdelingslederne rapporterer direkte til leder omsorg.
 • Våre nye avdelingsledere skal legge til rette for at både brukere og ansatte blir godt ivaretatt. Som avdelingsleder har du en viktig rolle både oppover og nedover i organisasjonen.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha relevant høyskole/ universitetsutdannelse, gjerne innenfor administrasjon og ledelse eller helse/ sosialfag.
 • Du må gjerne ha erfaring fra tilsvarende lederstilling.
 • Du må ha god kjennskap til helsesektoren.
 • Du må ha kunnskap om turnusarbeid, budsjettarbeid og kvalitetsledelse.
 • Gode norsk- kunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Politiattest må fremvises ved ansettelse.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en avdelingsleder som er tydelig og beslutningsdyktig og som evner å bygge tillit, både internt i avdelingen, og på tvers av avdelinger. Rollen vil også stille store krav til løsningsorientering, samhandlingsevne, samt evne til å se og ta tak i oppgaver både av administrativ og operativ art. Du leder med god selvinnsikt, åpen kommunikasjon og ved å bygge gode relasjoner. Du er engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. Du er lydhør og tillitvekkende. Du utfordrer status quo, og trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter.
 • Varierte, krevende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere.
 • Gode muligheter for egenutvikling og mulighet for å kunne bidra til å utvikle organisasjonen i positiv retning.
 • Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk.
 • Gode pensjonsordninger

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

Kontaktinfo
Grete Prestegård
kommunalleder
 99038140
 
Morten Aspaas
leder omsorg
 90978790
 
Søknadsfrist
24.09.2020

Sykepleiere

Hábmera suohkan Hamarøy kommune søker etter sykepleiere. Vi har ledige 2 100% stillinger ved Hamarøy bygdeheim . Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som sykepleier får man brukt sin kompetanse bredt. Stillingene er for tiden i to-delt turnus, med arbeid hver tredje helg.

 Vi oppfordrer også sykepleierstudenter som synes dette høres spennende ut, til å søke. Vi kan tilby rekrutteringsstillinger og utdanningsstipend.

 • pleie og omsorg til pasienter og brukere
 • tett samarbeid med lege, sykehus og legevakt
 • ivaretakelse av pårørende
 • medisinhåndtering
 • dokumentering
 • elektronisk samhandling
 • kvalitetssikring
 • tett samarbeid med andre faggrupper og enheter 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie 
 • gode norsk- kunnskaper muntlig og skriftlig
 • sertifikat klasse B
 • politiattest må framvises ved tilsetting
Personlige egenskaper
 • du er en ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe med mennesker i alle aldre, men spesielt med eldre
 • du bidrar til en meningsfylt og positiv hverdag for pasienter og brukere
 • du er faglig dyktig, og er trygg på deg selv i arbeidet med pasienter og brukere
 • du er fleksibel, har ståpå- vilje og godt humør
 • gode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • lønn og ansettelse etter gjeldende tariff, lov- og avtaleverk
 • startpakke på kr 20000,- for sykepleiere som flytter til kommunen
 • hvis det ikke er kvalifiserte søkere til stillingene, kan kandidater som er student ved bachelorutdanning i sykepleie ansettes i rekrutteringsstilling. Kommunen har da utdanningsstipend på kr 20000,- pr semester. Kommunen oppfordrer studenter til å søke. 
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm. Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden 

Dersom flere søkere stiller likt, vil kunnskap i/om samisk språk/kultur kunne vektlegges.

Kontaktinfo
Grete Prestegård
kommunalleder
 99038140
 
Søknadsfrist
01.10.2020

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune – med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille – helt alene – på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Hamarøy kommune – Ledige stillinger