Sortland kommune har flere spennende jobber der vi søker etter sykepleiere / helsepersonell.
Under finner du 4 stillinger der vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver.

Sykepleier, 90 % stilling, vikariat ved Gammelstua

Om stillingen
Det er ledig et vikariat i perioden 01.11.20-31.10.2021 ved Gammelstua

Arbeidsoppgaver

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/studenter.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

Kvalifikasjoner

 • Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
 • Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking.
 • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune.

Det legges stor vekt på egnethet

Vi ser etter deg som

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet.
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

07.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Vikar

Kontaktinfo

Line Mari Næss Soltvedt
avdelingsleder

Sykepleier, 80 % vikariat, ved Lag 2

Om stillingen
Det er ledig 80 % vikariat ved Lag 2, rus og psykiatri samt palliasjon i perioden 01.10.2020 – 26.05.2021
Turnus med arbeid hver 3.helg

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
 • Sykepleiefaglig ansvar
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Førerkort klasse B

Vi ser etter deg som

 • har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er systematisk og kan arbeide selvstendig
 • er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • har engasjement og godt humør
 • er fag- og utviklingsorientert
 • har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

04.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Vikar

Kontaktinfo

Brit Mona Kristiansen
Avd.leder hj.tjenesten
930 33 587

Sykepleier, 80 % fast stilling, ved Lag 3 i Hjemmetjenesten

Om stillingen
Det er ledig 80 % fast stilling ved Lag 3 i Hjemmetjenesten
Turnus med arbeid hver 3.helg

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid til personer med demens/kognitiv svikt
 • Sykepleiefaglig ansvar
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Førerkort klasse B

Vi ser etter deg som

 • har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er systematisk og kan arbeide selvstendig
 • er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • har engasjement og godt humør
 • er fag- og utviklingsorientert
 • har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

04.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Linda Bakke Pedersen
952 64 129 / 76 10 85 23 / 24

Sykepleier, 66,43 % fast stilling, på natt ved Håløygtunet

Håløygtunet sykehjem
Institusjonstilbud for personer med demens og demenslignende tilstander. Håløygtunet har 19 en-sengs rom, fordelt
på tre mindre bogrupper. Bogruppene er tilrettelagt for beboere som har behov for stabilt personale og et rolig miljø.
Enheten er fordelt på to bygg.

Det er ledig 66,43 % stilling som sykepleier natt ved Håløygtunet sykehjem

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid
 • Sykepleiefaglig ansvar
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fullført 3-årig sykepleierutdanning (off.godkjent) med autorisasjon
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Førerkort klasse B

Vi ser etter deg som

 • har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er systematisk og kan arbeide selvstendig
 • er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • har engasjement og godt humør
 • er fag- og utviklingsorientert
 • har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

04.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Mona Sandvold
Avdelingsleder Håløygtunet
992 38 754

Sykepleier 66,43 % fast stilling Nattjenesten/Nattpatruljen

Om stillingen
Det er ledig 66,43 % fast stilling som sykepleier ved nattjenesten for tiden Nattpatruljen ved Lamarktunet Bo – og rehabiliteringssenter
Turnus 3-3

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli
vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stel/pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/elever.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
 • Det må påregnes å arbeide både ute i hjemmetjenesten og inne på Lamarktunet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, og erfaring fra arbeid på natt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har grunnleggende IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

Vi ser etter deg som

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet. Ser din sykepleierrolle i samspill med andre kollegaer i
  avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2. Dette kravet kan
fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

14.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Mona Heireng
Avdelingsleder 
918 82 138

Sykepleier 94 % fast stilling ved avd. Stabburet

Om stillingen
Det er ledig 94 % stilling som sykepleier ved avd Stabburet ved Lamarktunet Bo – og rehabiliteringssenter.
Turnus pt. 3-3-2

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli
vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stel/pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/elever.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
 • Det må påregnes å arbeide både ute i hjemmetjenesten og inne på Lamarktunet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har grunnleggende IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom

Vi ser etter deg som

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet. Ser din sykepleierrolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.
Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

14.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Siv Pareli
Avd.leder Nattjenesten
402 39 215

Sykepleier, 95 % vikariat ved avd. Laen

Om stillingen
Det er ledig 66,43 % stilling som sykepleier ved Laen, somatisk langtidsavdeling ved Lamarktunet Bo – og rehabiliteringssenter i perioden d.d. – 08.06.2021
Turnus 3-3 -2

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli
vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stel/pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/elever.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
 • Det må påregnes å arbeide både ute i hjemmetjenesten og inne på Lamarktunet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, og erfaring fra arbeid på natt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har grunnleggende IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

Vi ser etter deg som

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet. Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Tåle tunge forflyttninger.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.
Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

14.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Vikar

Kontaktinfo

Siv Pareli
Avd.leder Nattjenesten
402 39 215

Sykepleier, 58,69 % vikariat ved Nattjenesten

Om stillingen
Det er ledig 66,43 % vikariat som sykepleier ved nattjenesten ved Lamarktunet Bo – og rehabiliteringssenter i perioden d.d.-01.02.2021.
Turnus 3-3

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

 • Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stel/pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/elever.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
 • Det må påregnes å arbeide både ute i hjemmetjenesten og inne på Lamarktunet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeidere kan bli vurdert hvis ingen sykepleiere søker
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, og erfaring fra arbeid på natt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har grunnleggende IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

Vi ser etter deg som

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet. Ser din sykepleierrolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.
Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

04.10.2020

Utlyst

14.09.2020

Stilling

Sykepleier

Stillingstype

Vikar

Kontaktinfo

Mona Heireng
Avdelingsleder 
918 82 138

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Sykepleiere faste og vikariater