Nøkkelmedarbeider for realisering av vår skystrategi​

Riksrevisjonen skal være i fremste rekke innen digitalisering. Nå skal vi flytte våre systemer opp i skyen og leter etter deg som vil være med på laget. 

Vil du være med å sikre at vi er fremst på kvalitet og en rollemodell innen det faglige?

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. 

Vi tar stadig i bruk mer skyteknologi for å transformere vår måte å revidere på. Store utviklingsprosjekter er på vei, blant annet ny dataplattform. 

Stillingen er nyopprettet og er tenkt å ha en sentral rolle i utviklingen av fremtidens dataplattform. Du vil være med på å designe, bygge og forvalte vår fremtidige skyplattform.

Vi håper du blir en del av teamet vårt!

Arbeidsoppgaver
 • Delta i å forberede og gjennomføre Riksrevisjonens overgang til skyteknologi
 • Delta i å designe, konfigurere og forvalte skyinfrastruktur
 • Delta i å legge til rette for utvikling av applikasjoner og innføring av tjenester på skyplattformer
 • Kommunisere og samarbeide med en skymegler/-partner
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning minimum på masternivå innen relevante fagfelt. Solid og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning
 • Meget god forståelse av terminologi og konsepter innen skytjenester
 • Erfaring med minst én av de store skyplattformene (f.eks. AWS, MS Azure, Google Cloud)
 • Erfaring med governance ved bruk av skytjenester
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil forutsette at dette er på plass

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med konfigurering ved f.eks Terraform
 • erfaring med programmering i f.eks Python
 • erfaring fra migrering av infrastruktur og/eller applikasjoner til skyen
 • erfaring fra sikkerhetsarbeid i skyen
 • relevant sertifisering innen en eller flere skyplattformer
Personlige egenskaper
 • Serviceinnstilt og fleksibel – villig til å yte det lille ekstra
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Effektiv – har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Gode samarbeidsevner og glad i team-arbeid der vi er opptatt av å dele informasjon og kunnskap
 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Engasjert og initiativrik
Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver fra kr 491 200, eller lønn som seniorrådgiver fra kr 553 500
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kolleger med høy kompetanse
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Er du nysgjerrig på stillingen?
Med vårt samfunnsoppdrag og den skyreisen vi skal ut på er vi sikre på at du vil få en spennende arbeidshverdag med svært kompetente kollegaer.
Ta gjerne kontakt med våre samarbeidspartnere i Hudson Nordic for en uformell og konfidensiell prat. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Arbeidssted: Storgata 16, 0184 Oslo

Kontakt

Thomas Enstad
rådgiver i Hudson Nordic
 926 35 439
 te@hudsonnordic.com
Svein Narve Børstad
rådgiver i Hudson Nordic
 916 29 055
 snb@hudsonnordic.com
 
Søknadsfrist: 22. august 2021

Sentral rolle i dagens og framtidens dataforvaltning

Tilgang til informasjon og mengden av data øker kraftig, og dette gir store muligheter for å koble data som kan gi ny og bedre innsikt i hvordan forvaltningen fungerer. Samtidig gir den teknologiske utviklingen store muligheter for å effektivisere og tenke nytt. For å møte den teknologiske utviklingen vil samfunnet ha behov for annen og høyere kompetanse. Vil du være med på vår reise opp i skyen?

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Vi har lang erfaring med å hente inn og gjøre data tilgjengelig for analyse- og revisjonsformål. De neste årene skal vi utvikle en helt ny dataplattform for informasjonsforvaltning basert på hybrid skyteknologi. Denne stillingen er opprettet for å utføre nødvendige forbedringer av eksisterende løsning og å delta i arbeidet med å bygge den nye dataplattformen. Vår eksisterende løsning er basert på Microsoft-teknologi. Stillingen vil få en sentral rolle i dagens og fremtidens dataforvaltning.

Vil du være med å bygge Riksrevisjonens fremtidige dataplattform for informasjonsforvaltning?

Arbeidsoppgaver
 • Innhente, lagre, transformere og tilgjengeliggjøre data for analyse- og revisjonsformål, fra ulike kilder og dataformater
 • Utføre nødvendig vedlikehold / forbedring av eksisterende løsning for innhenting, transformasjon og tilgjengeliggjøring av økonomidata for analyse- og revisjonsformål
 • Være med å utvikle og forvalte den nye dataplattformen
 • Migrere eksiterende løsning til ny dataplattform
 • Delta i tverrfaglige team med å utvikle dataanalyser
 • Delta i kravspesifisering og evaluering av anskaffelser tilknyttet dataplattformen
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innen relevante fagfelt. Solid og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning.
 • Erfaring med:
  – databaseteknologi (f.eks. NoSQL, SQL)
  – programmering/scripting (f.eks Python)
  – strukturerte, semistrukturerte og utstrukturerte data
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil forutsette at dette er på plass

Vi ønsker også at du har erfaring fra:

 • teknologi fra en av det store skyleverandørene (f.eks. Azure, AWS, Google)
 • ELT-prosesser
 • systemer for logging og sporing
 • systemer for håndtering av metadata
 • analyse av data fra ERP-systemer
 • problemstillinger knyttet til personvern og anonymisering/pseudonymisering
Personlige egenskaper
 • Serviceinnstilt og fleksibel – villig til å yte det lille ekstra
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Effektiv – ha fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Gode samarbeidsevner og glad i team-arbeid der vi er opptatt av å dele informasjon og kunnskap
 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Engasjert og initiativrik

Vi ønsker at du har relevante sertifiseringer relatert til skyteknologi.

Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver fra kr 491 200, eller lønn som seniorrådgiver fra kr 553 500
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kolleger med høy kompetanse
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Er du nysgjerrig på stillingen?
Med vårt samfunnsoppdrag og den skyreisen vi skal ut på er vi sikre på at du vil få en spennende arbeidshverdag med svært kompetente kollegaer.
Ta gjerne kontakt med våre samarbeidspartnere i Hudson Nordic for en uformell og konfidensiell prat. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Arbeidssted: Storgata 16, 0184 Oslo

Kontakt

Svein Narve Børstad
rådgiver i Hudson Nordic
 916 29 055
 snb@hudsonnordic.com
Thomas Enstad
rådgiver i Hudson Nordic
 926 35 439
 te@hudsonnordic.com
 
Søknadsfrist: 22. august 2021

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Datautvikler og skyingeniør