Landsdekkende, tilgjengelig
og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

skal bidra til å realisere målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester for brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i alle helseforetak, i alle landets kommuner, og for andre relevante samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sørge for enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring av brukere.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de 4 helseregionene.

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Nå pågår et spennende arbeid med å modernisere infrastrukturen og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov.

For å kunne understøtte helsetjenesten sine behov på en best mulig måte i tiden fremover trenger vi flere dyktige, løsningsorienterte og fremoverlente medarbeidere og søker etter

Driftsingeniør Event

HDO har et driftsansvar for utstyr som er svært viktig for våre kunder og derfor er proaktivitet og overvåkning et kritisk område for oss. Vi ser nå på bakgrunn av dette etter en person som har kompetanse innenfor ny teknologi relatert til overvåkingssystemer/-løsninger. 

Du vil jobbe med overvåking av våre systemer og løsninger inn mot våre kunder, et område som krever årvåkenhet, ansvarsfullhet og en ypperlig service innstilling. Hovedoppgaven vil være å overvåke systemer og være proaktiv i forhold til å sørge for at systemer og løsninger fungerer.

Arbeidsoppgaver
Du skal delta i ledelse og utvikling arbeidet innenfor overvåking / Event hos HDO. Du skal følge opp Zabbix, Splunk, McAfeeanti virus og andre relevante applikasjoner, gjennom å analysere, koordinere og feilrette. Du må kunne oppdatere systemer både ved oppgraderinger og feil, ofte i tett samarbeid med leverandører. Dette inkluderer også oppdatering av regelsett og templates for applikasjoner, samt tilpasning av rutiner for feilkorrigeringer. Du vil rapportere til Teamleder for service desk.

Kompetanse og ferdigheter
Du har 2-3 års høyere utdanning innen IKT, og det er flott om du har spesialkompetanse på og erfaring med overvåkingssystemer, herunder Splunk og Zabbix

Vi jobber etter ITIL metodikk og det er en fordel om du kjenner til og/eller har erfaring fra prosessorientert arbeid og ITIL metodikk.

Det er også en fordel om du kjenner til Microsoftserver og klientplattformer fra 2012 og 2016.

Personlige egenskaper
Du er analytisk, strukturert og nøyaktig, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Du er ansvarsfull og selvstendig, initiativrik og serviceinnstilt. Det er også viktig at du er løsningsorientert, og kreativitet kan også komme godt med. Vi ønsker at du er positiv og omgjengelig og bidrar til å opprettholde og styrke vårt gode arbeidsmiljø.

Andre opplysninger
Du blir en del av en super gjeng med kompetente medarbeidere som hver dag har en svært viktig jobb med å sikre gode kommunikasjonsløsninger for Helsetjenestens Nødnett.

Du får lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger, og du får en 100% fast stilling. Vi er også fleksible i form av bruk av hjemmekontor ved behov.

Mangfold og offentlig søkerliste
HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse.

Arbeidssted
HDO har et hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø.

Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!

Generelle krav

  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
  • Førerkort, klasse B.

Søknadsfrist: 31. januar 2021

Kontaktpersoner
Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441, e-post: kristin.haugen@headvisor.no.

Dere kan også kontakte teamleder Geir Henning Joten, mobil 950 25 973.

Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

HDO – Headvisor – Driftsingeniør IKT-Event