Er du vår nye systemadministrator?

Systemadministrator – Linux

Om Arkivverket

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter – og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

For å være i stand til å utføre dette samfunnsoppdraget er etaten avhengig av stabile og gode IT-systemer. Etaten har mengder av data i fysisk form som skal over i digitalform, i tillegg til godt over 1PB på disk i dag. Også fremover vil vi motta en ukjent mengde arkiver som skal avleveres i ulik digital form. Dette gjør at Arkivverket nå har behov for en systemadministratorer til dette viktige arbeidet.

For mer informasjon se www.arkivverket.no

Om stillingen

IT-miljøet til Arkivverket består av en god miks med hovedsakelig Linuxbaserte systemer. Foruten de interne systemene, så tar seksjon for IT-tjenester seg av flere av de eksterne tjenestene som etaten leverer på nett. Seksjon for IT- og helsearkivregister, der denne stillingen tilhører, samarbeider tett med seksjon for IT-tjenester. 

Arkivverket er inne i en satsingsperiode med mange spennende prosjekter for å sikre nasjonens digitale hukommelse. For oss på IT- og helsearkivregister, betyr det nye oppgaver og ny teknologi. Som leveranse av applikasjoner via Kubernetes, bruk av objektlagring for sikring av arkivdata og etablering av ny nettverksinfrastruktur i organisasjonen.

Vi trenger flere flinke hender som kan bidra med å løse driftsoppgaver til nye og eksisterende løsninger for Arkivverket.

Arbeidssted for denne stillingen Norsk Helsearkiv på Tynset. Norsk helsearkiv  en avdeling i Arkivverket. Du vil både være er del en av IT miljøet ved Norsk Helsearkiv og ha oppgaver for hele etaten.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, der lang og spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Du har kompetanse og/eller erfaring med flere av disse områdene:

  • Generell Linux kompetanse
  • Kompetanse på et eller flere scriptspråk, f.eks Python, bash eller Powershell
  • Erfaring med konfigurasjonsstyring / automasjon, eksempelvis Saltstack eller Ansible
  • Erfaring innen utvikling vektes positivt
  • Erfaring fra IT-drift
Vegard Breie

Personlige egenskaper

Du er typen som liker å pusle sammen løsninger for å levere en større tjeneste eller plattform. Det klør i fingrene når du kommer over oppgaver og rutiner som utføres manuelt, men som lett kan automatiseres. Og du er genuint opptatt av å klemme ut det lille ekstra av ytelse på systemene du drifter. Kanskje du til og med har en liten hjemmelab?

Hos oss får du muligheten til dette og mye mer. I det daglige kan du forvente å ha et tett samarbeid med våre utviklere og det kan hende at en prosjektleder ønsker å rådføre seg med deg.

Du arbeider selvstendig og målrettet og har stor gjennomføringsevne. Du har gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig i dialog med andre. Som person er du nysgjerrig på ny teknologi og er villig til å dele kunnskap og ideer med kollegaer.

Vi tilbyr

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, et godt, samarbeidende og tverrfaglig arbeidsmiljø med dedikerte kolleger, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For stilling som rådgiver kreves minimum 1- 2 år erfaring med relevante teknologier og stillingen lønnes mellom 500.000,- til 600.000,-. For stilling som seniorrådgiver kreves det minimum 5-7 års relevant erfaring fra større virksomheter (>500 ansatte) og lønnes mellom 600.000,- til 700.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Øvrig informasjon

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør IT- og helsearkivregister Rune Moan, telefon 95 04 63 67.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, hull i CV, alder eller funksjonsevne.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.  

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no  

Vegard Breie

Søknadsfrist

29. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Tynset

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Systemadministrator – Arkivverket – Jobbnorge – ID 209252