Vi søker etter en nytenkende og relasjonsbyggende leder for ett av Norges mest spennende IT-driftsmiljøer.

Seksjonssjef - IT Drift

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast stilling som seksjonssjef for NTNU IT sin driftsseksjon. Stillingen inngår i IT-sjefens ledergruppe. Seksjonen har 70 ansatte og er inndelt i fire faggrupper med faggruppeledere med egne budsjett og personalansvar.

Vi søker deg som fasineres av å ta i bruk nye løsninger og samtidig kunne tenke sikker drift.  IT-drift av NTNU består av massivt mye teknologi. Vi har et meget stort datanett og drifter servere og skybaserte tjenester av mange slag. Vi drifter blant annet Betzy som er en stor beregningsmaskin og som er blant de 50 mest kraftige datamaskiner i verden. Med ansatte og studenter har vi over 50 000 brukere og det tilsvarer ca like mange innbyggere som det er i Ålesund by.

Hvordan er det å være leder hos oss?
NTNU IT bygger sin ledelsesfilosofi på at ledere er tett på og motiverer. Vi er opptatt av å gi ansatte stor tillit og at det overordnede fokuset hele tiden er å gi NTNU best mulig IT-tjenester. Leder og ansatte skal jobbe sammen på en gjensidig og respektfull måte.

Vi er stor tilhenger av å utvikle nye måter å jobbe på og stimulerer ansatte til å prøve ut nye arbeidsformer. Framtidens arbeidsform for avdelingen vil være hybrid, hvor en vil veksle mellom å utføre jobben på campus, hjemmefra eller andre egnede steder.

For IT-avdelingen er det viktig å ha et arbeidsmiljø preget av mangfold og åpenhet for ulikheter. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen og bidra inn i den totale ledelsen av avdelingen
 • Beredskapsleder for IT-avdelingen
 • Være en diskusjonspartner i teknologiske spørsmål
 • Være en pådriver for kontinuitet og faglig utvikling i seksjonen
 • Personal og økonomiansvar
 • Være en ambassadør for IT-avdelingen på NTNU

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum bachelorgrad innenfor IT-området, i tillegg til dokumentert kurs eller utdanning innen ledelsesfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Minimum 4 års ledererfaring fra IT-relatert virksomhet.
 • God organisasjonsforståelse.
 • God generell teknologisk forståelse og kunnskap innenfor en eller flere av disse områdene: Virtualisering, datasenter, stordrift, overvåking, lagring, nett på arkitekt/systemnivå.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Erfaring fra tilsvarende rolle i en privat virksomhet eller enhet i offentlig sektor.

Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper preget av inkludering og evne til å motivere medarbeidere
 • Relasjonsorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utadvendt og god på nettverksbygging
 • Evner å jobbe godt under press og håndtere flere oppgaver samtidig
 • Løsningsorientert og systematisk med god gjennomføringsevne
 • Tydelig og beslutningsdyktig
 • Fleksibel og endringsvillig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seksjonssjef kode 1211 vil du normalt lønnes fra brutto kr 800 000 – 850 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med IT-sjef Håkon Alstad, epost: hakon.alstad@ntnu.no, ltlf: 91310038 eller Seksjonssjef IT-forvaltning Kari R. Bostad, epost: kari.r.bostad@ntnu.no, tlf: 48037340

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 01/21.

 Søknadsfrist: 31.01.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

IT-avdelingen
NTNU gjennomfører tidenes digitale løft, og IT-avdelingen bidrar i en rekke prosjekter og tiltak. NTNU skal være en profesjonell IT-leverandør som lytter til brukernes behov. Våre medarbeidere har omfattende erfaring og kompetanse innen alt fra rådgivning, utvikling og IT-drift. NTNU IT leverer IT-tjenester til nesten 50.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. IT-avdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Søknadsfrist

31. januar 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Trondheim

Seksjonssjef – IT Drift – NTNU – Jobbnorge