Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Konsulent, Drifts- og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT HF – 4 stillinger

Drifts- og overvåkingssentrets oppgave er 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene på sykehusene i regionen, og har et første ansvar for å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Mange dyktige folk skal nå utvikle og drifte sentret videre, og dette er din mulighet til å få være med. Det er gjort store investeringer i teknologi, arbeidsprosesser og kompetanseheving, og som ansatt vil du få en viktig rolle i dette arbeidet.

Din rolle vil innebære drift og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime. Effektivisering av drift er sentralt, og du må kunne automatisere aktuelle driftsoppgaver ved hjelp av f.eks. Powershell, Python eller Javascript.

Stillingene vil inngå i en helkontinuerlig skiftplan.

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Analyse, koordinering og feilretting
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon
 • Konfigurere og drifte interne applikasjoner med integrasjoner, som UCMDB, Check_MK, Confluence, Splunk
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner
 • Delta i 24/7-turnus
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og Windows
 • Arbeidserfaring fra IT- og driftsmiljø er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til nettverkskomponenter og infrastrukturer er en fordel
 • Kjennskap til og interesse for informasjonssikkerhet er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs og opplæring skal vi sørge for at du får
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Helkontinuerlig skiftplan

Arbeidssted
Tromsø

Kontakt
Tormod Bruvoll
Operations Supervisor DSS
45247471
Tormod.Andre.Bruvoll@hnikt.no

Roger Jentoft
Leder
97764628

Søknadsfrist: Utløpt

Drifts- og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT HF – 2 stillinger

Drifts- og sikkerhetssenteret (DSS) trenger flere dyktige folk. Helse Nord IKT gjennomgår for tiden en omfattende modernisering av virksomheten. Det er blant annet gjort store investeringer i teknologi, arbeidsprosesser og kompetanseheving. 

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du en sjelden anledning til å fylle din hverdag med spennende arbeidsoppgaver som understøtter svært viktige samfunnskritiske oppgaver. Du blir i tillegg en del av et team som har som mål å bli best på det de gjør, og som brenner for sitt arbeid innenfor drift, monitorering og sikkerhet.

Vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess. 

Arbeidsoppgaver
 • Drift, utvikling og forvaltning av:
 • System for drifts og tjenestemonitorering
 • System for loggmontorering
 • System for prosess og kundestøtte
 • System for dokumentasjonsstøtte
 • Automatisering av arbeidsoppgavene samt integrasjonsutvikling vha. verktøy som Python, Powershell, Git og Ansible.
Kvalifikasjoner
 • Høgskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • I denne stillingen er det et krav med bred generell IKT kompetanse, herunder Linux og Windows operativsystemer, programmerings- og script erfaring og gjerne litt nettverkskunnskap.
 • Det er en stor fordel om du har erfaring med overvåkingsverktøy
 • Vi ønsker at du har erfaring med Splunk eller tilsvarende system for innsamling og analyse av logger, men dette er ikke et krav. 
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Du er teknisk nysgjerrig og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst, initiativrik og pliktoppfyllende
 • Du må trives med både å jobbe i team og selvstendig
 • Du er flink til å dokumentere arbeidet du gjør, og ser verdien og viktigheten av god og oppdatert dokumentasjon
 • Dine personlige verdier må samsvare med Helse Nord RHFs verdier: Kvalitet, trygghet, og respekt
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • En helt unik anledning til å arbeide med monitorering og sikkerhet i et sterkt faglig miljø med høye ambisjoner
 • Muligheten til å forsterke informasjonssikkerhet og personvern i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring og utvikling
 • En voksende organisasjon som utfører et viktig samfunnsoppdrag
 • Pensjonsordning i KLP
 • God kantine med gode valgmuligheter
 • Gode treningsfasiliteter

Arbeidssted
Tromsø

Kontakt
Harald Skotnes
Teamleder DSS / DEV
480 31 418
Harald.Skotnes@hnikt.no

Roger Jentoft
Leder
97764628

Søknadsfrist: Utløpt

Helse Nord IKT – Felles Arkitekt (3)