Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Økonomidirektører

Økonomidirektør – Helgeland Kraft – Essensi

Vi søker en ansvarsfull, tillitsvekkende og nytenkende ØKONOMIDIREKTØR Som økonomidirektør vil du lede Helgeland Kraft sin økonomiavdeling. Du vil være en del av det operative teamet, samtidig som du får en viktig rolle i å sette den strategiske agendaen for selskapet. Du vil ha en sentral rolle for å sikre at konsernet har en forsvarlig […]

Økonomidirektør – Elektro AS – Essensi

Til konsernet Elektro AS i Bodø søkes: ØKONOMIDIREKTØR Økonomidirektøren skal lede og utvikle økonomifunksjonen i konsernet og har det overordnende ansvar for:  Økonomistyring og rapportering Finansiering og likviditetsstyring  Budsjett og prognose Regnskap Analyser Oppkjøp og selskapsdannelser Les mer om stillingen Økonomidirektøren har lederansvaret for økonomiavdelingens 11 medarbeidere, herunder regnskap, lønn og controlling. Økonomidirektøren gir også […]

Yapril – Tromsø kommune – Direktør for økonomi og finans

Direktør for økonomi og finans Søk stillingen Vil du lede arbeidet med å sikre den helhetlige økonomiske styringen av Tromsø kommune, og gi relevant støtte til resten av organisasjonen? Her får du brukt din økonomiske kompetanse og erfaring til å sikre våre mulighet til videre vekst og utvikling. Du vil også få brukt dine lederegenskaper […]

Yapril – Coop Nord – CFO / økonomi- og finansdirektør

CFO / økonomi- og finansdirektør Søk stillingen Vil du ha en sentral rolle i en av Nord-Norges største virksomheter? Vil du være en sentral del av toppledelsen i Coop Nord, landsdelens største og ledende virksomhet innenfor varehandelen? Her vil du jobbe tett med administrerende direktør, samt de andre i ledergruppen. Du vil være en viktig […]

Insula – Økonomidirektør – Business controller – Regnskapssjef

Vil du være med å utvikle et av Nordens største sjømatkonsern? Til vårt hovedkontor i vakre Lofoten søker vi nå Økonomidirektør Norge – Regnskapssjef Norge – Business Controller Insula Produksjon ØKONOMIDIREKTØR NORGE Forretningsorientert og kommersielt anlagt med solid fagtyngde Les mer Insula Norges Økonomidirektør har det overordnede ansvaret for økonomi- og administrasjonsfunksjon for Insulas forretningsområder […]

De4 – Kronsteingruppen – Økonomidirektør/CFO

For å styrke toppledelsen i konsernet, søker vi en faglig sterk kandidat med fokus på ledelse og forretningsutvikling. Økonomidirektør / CFO Du er stedfortreder for administrerende direktør og sentral i konsernets fremtidige utvikling. Stillingen vil i stor grad innebære overordnet ledelse, støtte ledelsen i forretningsenhetene i strategisk og operativ utvikling av enhetene. Du vil få […]

Scroll to top