CFO / økonomi- og finansdirektør

Vil du ha en sentral rolle i en av Nord-Norges største virksomheter?

Vil du være en sentral del av toppledelsen i Coop Nord, landsdelens største og ledende virksomhet innenfor varehandelen? Her vil du jobbe tett med administrerende direktør, samt de andre i ledergruppen. Du vil være en viktig bidragsyter i å drive frem gode beslutninger, samt være en viktig deltager i strategiarbeid, analyser, prosjekter, IT, innovasjonsprosesser og vår generelle utvikling.

Vi er eid av våre 103 000 medlemmer, og er derfor opptatt av lokale beslutninger og at verdiskapningen forblir i landsdelen.

Stillingsområder og ansvar for CFO

 • Stillingen er plassert i lagets toppledelse, og rapporterer til administrerende direktør
 • Rollen inkluderer personalansvar og ledelse av alle funksjoner for regnskap, økonomi, finans og IT
 • Overordnet ansvar for forretningsområde for Kjøpesenter og leietakeradministrasjon
 • Være en pådriver for visjonen «Kundeservice i Verdensklasse», som også er et av lagets strategiske mål
 • Kontinuerlig pådriver i strategiprosess, og i samarbeid med adm.dir. sikre gjennomføring av sentrale tiltak i hovedstrategier og delstrategier
  • Spesielt fokus på lønnsomhetsanalyser, mulighets- og risikoanalyser, beslutningsgrunnlag og styringsverktøy
  • Stillingen krever finansiell spisskompetanse for bl.a. prosjektutviklingen av lagets investeringsprogram
 • Sikre etterlevelse og utvikling av rutiner for kvalitet og kontroll i prosesser knyttet til økonomifunksjonen
  • Sørge for gjennomføring av vedtatte beslutninger, herunder implementere rutiner og strategiske tiltak
  • Ansvar for etterlevelse (Compliance) og kontrollplan
 • Være en sentral ressurs for styret i rollen som styresekretær for å styrke arbeidet med Corporate Governance
 • Fremstå som en ressurs for forretningsområdene gjennom god samhandling og leveranser i ledergruppen
 • Være en aktiv bidragsyter i arbeid overfor Coop i Norge
 • Bidra med kompetanse og erfaring i sentrale innovasjonsprosjekter innenfor kjernefunksjoner, strategi, virksomhetsstyring og IT, herunder
  • Strategi, prosjektstyring og Corporate Governance
  • Risikoanalyser, samt rapportering og analyse (Business Intelligence)
  • Sentrale innovasjonsprosesser knyttet til Coop i Norge sine kjernefunksjoner
  • Nye markeds- og digitaliseringstrender innenfor varehandelen

Ønskede kvalifikasjoner – kompetanse

 • Utdanning: Siviløkonom evt. mastergrad i økonomi og ledelse
 • Spesialisering innenfor finans, gjerne autorisert finansanalytiker
 • Gjerne videreutdanning eller kurs fra lederutviklingsprogram

Ønskede kvalifikasjoner – erfaring

 • Ledererfaring fra finans og økonomi i konkurranseutsatt næring
 • Solid faglig bakgrunn og lang erfaring fra kommersiell virksomhet, gjerne innenfor dagligvare eller andre bransjer med høyt kundefokus
 • God evne til å tilegne seg sterk kommersiell kompetanse
 • Solid erfaring fra
  • Strategiprosesser og Corporate Governance
  • Rapportering og etterlevelse av eksterne og interne krav (Compliance)
  • Analyser, herunder risikoanalyser, businesscase og prosjektstyring
  • Strategisk bruk av IT
  • Innovasjon – kjennskap til slike prosesser i en større organisasjon

Personlige egenskaper

 • God strategi- og forretningsforståelse
 • Kundefokusert, samt mulighets- og løsningsorientert
 • Skape gode relasjoner med sentrale aktører i og utenfor bedriften
 • Utviklings- og samarbeidsorientert leder med en inkluderende lederstil
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle stress
 • Strukturert, analytisk og gjennomføringssterk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hva Coop Nord tilbyr

 • En utfordrende og givende hverdag i en bransje med stor innovasjons- og endringstakt
 • Et godt kollegium og arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted er Tromsø, en del reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon kontakt adm. direktør Yngve Haldorsen, tlf. 918 18 990, eller Management Consultant Tore Johnsen i Yapril AS tlf. 918 58 939.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

Arbeidsgiver: Coop Nord Sa
Stillingstittel: CFO / økonomi- og finansdirektør
Arbeidssted: Tromsø
Søknadsfrist: 05.05.2021
Spørsmål om stillingen
 

Tore Johnsen

Managing Consultant, Yapril AS

Yngve Haldorsen

Adm. direktør, Coop Nord Sa

Coop Nord Sa

Coop Nord eies av 103 000 medlemmer i Troms, Lofoten og Ofoten og har ca. 1 100 ansatte. Laget driver 59 butikker og er et av landets største samvirkelag, samt blant landsdelens største virksomheter. Coop Nord skiller seg fra andre aktører i varehandelen gjennom at alle beslutninger tas lokalt og verdiskapingen blir igjen i regionen. Verdiene som skapes deles med våre eiere i form av kjøpeutbytte og andre fordeler. Omsetningen i 2020 var kr. 4,1 mrd.

Yapril – Coop Nord – CFO / økonomi- og finansdirektør