Vil du bidra til å sikre Brønnøysundregistrene mot cybertrusler?

Vi søker etter fagansvarlig i vårt cybersikkerhetsteam

Hvem er vi?

Brønnøysundregistrene har i dag ansvaret for mange av landets viktigste registre. Vi utvikler og drifter registrene for å skape trygghet, orden og oversikt for våre brukere som er næringsliv, frivillig og offentlig sektor, samt innbyggere. 

Vi har vært i front med å lage registertjenester siden 1980. Dette har vi lyktes med fordi vi har dyktige medarbeidere, jobber tverrfaglig, utvikler og kjører registertjenester på vår egen plattform.

Brønnøysundregstirene har stort fokus på sikkerhet og har nå som mål å styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor cybersikkerhetsområdet.

Cybersikkerhet ved Brønnøysundregistrene

Vi har etablert et sikkerhetsprogram med flere aktiviteter. En av aktivitetene er å etablere et cybersikkerhetsteam hvor vi nå søker etter en faglig ansvarlig. Vi skal også inngå et samarbeid med en ekstern SOC leverandør og vi er i gang med etablering av vår egen interne Data Lake. En viktig oppgave er operasjonell sikkerhet slik at vi har gode beskyttelsestiltak på våre tjenester og infrastruktur.

Stillingen er i IT-avdelingen hvor du får jobbe sammen med over 90 andre dyktige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • overordnet faglig ansvar for cybersikkerhetsteamet og at sikkerhet er ivaretatt i alt vi gjør
 • ansvarlig for retningslinjer og føringer som sikrer at våre sikkerhetstjenester driftes og forvaltes på en god måte, og at de utvikles i samsvar med felles retning og mål
 • sørge for at planer og arbeidsstrømmer for cybersikkerhetsteamet understøtter strategier og brukerbehov
 • være et bindeledd mellom strategisk arbeid med sikkerhet og operasjonell sikkerhet
 • sørge for at cybersikkerhetsteamet er et kompetent og attraktivt fagmiljø med fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling
 • etablere og bidra i samarbeidsarenaer i virksomheten, og ha en tydelig stemme innen cybersikkerhet
 • være pådriver og støttespiller for hvordan virksomheten jobber med styring, produktutvikling, risikovurdering, overvåking, testing, hendelseshåndtering og etterretning

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha 3-5 år høyere relevant utdanning innen IT. Relevant arbeidserfaring kan dekke deler av utdanningskravet.
 • ha 3-5 års erfaring innen informasjonssikkerhet og fortrinnsvis fra roller som CISO, sikkerhetsarkitekt eller konsulent/rådgiver
 • gjerne ha aktuelle sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og kjennskap til lovverk og sentrale rammeverk
 • beherske norsk som hovedspråk og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG

Personlige egenskaper

Hos oss passer du inn dersom du:

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er genuint interessert i IT-faget og IT-sikkerhet
 • liker å jobbe i og lede team
 • er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • trives i et miljø med stor takhøyde
 • er direkte, ærlig og jordnær

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Dette får du hos oss

 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • jobbe med ny og moderne teknologi
 • bli del av et team med kompetente medarbeidere
 • gode muligheter for kompetanseheving gjennom kursing, deltakelse på konferanser og seminarer, studier og tid til faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid for god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • trening i arbeidstiden med inntil 2 timer i uka, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som tilbyr en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • nye og moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over Helgelandskysten

Stillingene er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 543 500 – 873 400, avhengig av dine kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan noe høyere lønnsnivå vurderes – det diskuterer vi når vi kommer så langt.

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, og flyttekostnader kan dekkes etter nærmere avtale. Ved flytting til Brønnøysund kan husleie dekkes de første 6 månedene etter oppstart av arbeidsforholdet. Dette er skattepliktig inntekt.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. Brønnøy kommune tilbyr gratis barnehageplass og SFO til barnefamilier som flytter til kommunen. Ordningen gjelder fram til 01.01.2024.

For deg som liker friluftsliv er det et mekka for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården, både sommer og vinter. Vi har også et aktivt lokalmiljø med et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Vil du vite mer?

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder Per Egil Nilsen 91129424 / pen@brreg.no eller seksjonsleder Jøran Nordhuus 900356637 / jno@brreg.no

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no.

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 430 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Søknadsfrist: 2. mai 2022

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere innen cybersikkerhet

Hvem er vi?

Brønnøysundregistrene har i dag ansvaret for mange av landets viktigste registre. Vi utvikler og drifter registrene for å skape trygghet, orden og oversikt for våre brukere som er næringsliv, frivillig og offentlig sektor, samt innbyggere. 

Vi har vært i front med å lage registertjenester siden 1980. Dette har vi lyktes med fordi vi har dyktige medarbeidere, jobber tverrfaglig, utvikler og kjører registertjenester på vår egen plattform.

Brønnøysundregstirene har stort fokus på sikkerhet og har nå som mål å styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor cybersikkerhetsområdet.

Cybersikkerhet ved Brønnøysundregistrene

Vi har etablert et sikkerhetsprogram der vi skal etablere et cybersikkerhetsteam. Vi skal også inngå et samarbeid med en ekstern SOC leverandør og vi er i gang med etablering av vår egen interne Data Lake. En viktig oppgave er operasjonell sikkerhet slik at vi har gode beskyttelsestiltak på våre tjenester og infrastruktur.

Hvem trenger vi?

For å styrke vår kapasitet søker vi etter SOC-sikkerhetsanalytiker, SIEM-ingeniør og sikkerhetsingeniør. Har du erfaring og stort engasjement for ett eller flere av disse områdene, vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingene ligger i IT-avdelingen hvor du får jobbe sammen med over 90 andre dyktige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

SOC-sikkerhetsanalytiker

 • gjøre analyse av sikkerhetshendelser i store mengder loggdata
 • analysere og forklare datainnbrudd og innbruddsteknikker, og omsette kunnskapen om disse til deteksjon, rådgivning og rapporter
 • gi råd om responsstrategier og konkrete tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting
 • være bindeledd mellom SOC leverandør og Brønnøysundregistrene
 • utføre trusseletterretning

SIEM-ingeniør

 • forvalte og videreutvikle vår SIEM-løsning
 • tilrettelegge for automatisert innsamling av loggdata
 • tilgjengeliggjøre loggdata
 • være teknisk bindeledd mot vår leverandør av sikkerhetstjenester og tilrettelegge for dennes bruk av våre loggdata

Sikkerhetsingeniør

 • forvalte og videreutvikle tekniske sikkerhetsmekanismer
 • håndtere sikkerhetshendelser
 • herding av operativsystemer, infrastruktur og tjenester
 • drive sikkerhetsrådgivning internt i organisasjonen
 • være oppdatert på nye sårbarheter og trusler

Kvalifikasjoner

 • 3-5 år høyere relevant utdanning innen IT. Relevant arbeidserfaring kan dekke deler av utdanningskravet
 • ha god generell IT-kompetanse
 • ha god kunnskap og erfaring innenfor ett eller flere av områdene: nettverk/nettverksanalyse, logganalyse og monitorering, operativsystemer, Active Directory, skytjenester, analyse av skadevare
 • det er en fordel å ha erfaring med håndtering av sikkerhetshendelser
 • gjerne aktuelle sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og kjennskap til lovverk og sentrale rammeverk
 • beherske norsk som hovedspråk og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG

Personlige egenskaper

Hos oss passer du inn dersom du

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er genuint interessert i IT-faget og sikkerhet
 • liker å jobbe i team, men også ha god evne til å jobbe selvstendig
 • er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • trives med humor og et miljø med stor takhøyde
 • er direkte, ærlig og jordnær

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Dette får du hos oss

 • interessante og utfordrende oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • jobbe med ny og moderne teknologi
 • bli en del av et team med kompetente medarbeidere
 • gode muligheter for kompetanseheving gjennom kursing, deltakelse på konferanser og seminarer, studier og tid til faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid for god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • trening i arbeidstiden inntil 2 timer i uka, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som tilbyr en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • nye og moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over Helgelandskysten

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 507 600 – 626 100 eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 543 500 – 873 400, avhengig av dine kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan noe høyere lønnsnivå vurderes – det diskuterer vi når vi kommer så langt.

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, og flyttekostnader kan dekkes etter nærmere avtale. Ved flytting til Brønnøysund kan husleie dekkes de første 6 månedene etter oppstart av arbeidsforholdet. Dette er skattepliktig inntekt.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. Brønnøy kommune tilbyr gratis barnehageplass og SFO til barnefamilier som flytter til kommunen. Ordningen gjelder fram til 01.01.2024.

For deg som liker friluftsliv er det et mekka for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården, både sommer og vinter. Vi har også et aktivt lokalmiljø med et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT.

Opplys hvilken stilling/stillinger du søker på.

Vil du vite mer?

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med seksjonsleder Per Egil Nilsen 91129424 / pen@brreg.no eller seksjonsleder Jøran Nordhuus 900356637 / jno@brreg.no

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 2. mai 2022

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 410 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Vi gjør det enklere å forholde seg til det offentlige. Ta en titt på videoen vår.

Brønnøysundregistrene – Stillinger – Cybersikkerhet