Vygruppen

Vil du jobbe med strategiske innkjøp i et av Nordens største transportkonsern?

Hvis ja, ønsker Helge å komme i kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. 
Meld din interesse.

Vygruppen er et nordisk transportkonsern med en omsetning i størrelsesorden 17 milliarder kroner og ca. 11 600 ansatte i Norge og Sverige. Vy er en del av løsningen på klimautfordringene vi står ovenfor. Hver dag bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn ved at våre kunder velger kollektive og miljøvennlige transportløsninger.

Innkjøpsrådgiver

Om rollen

Vi tilbyr en sentral rolle i et spennende og dynamisk kompetansemiljø som håndterer anskaffelser både utenfor og innenfor det offentlige regelverket. Avdelingen håndterer større tjenestekontrakter innen vedlikehold, renhold og IT, samt materiellanskaffelser for buss og tog. Hvilke kategorier stillingen vil arbeide med avhenger av behov i forretningen og din kompetanse.

Her er noe av det du får jobbe med hos oss

Som strategisk innkjøpsrådgiver skal du identifisere forbedringer og muligheter, og jobbe for å finne løsninger på tvers av organisasjonen. Du blir en viktig ressurs for forretningsenhetene innen anskaffelser. Du vil møte et fremoverlent konsern i utvikling og vi håper du motiveres av å kunne bidra til videreutvikling av kompetanse og prosesser.

Du får mulighet til å komme tett på forretningen og arbeide med de strategiske avtalene som har stor betydning for konsernets drift og lønnsomhet. Rundt deg har du et meget solid fagmiljø innen aktuelle fagområder, anskaffelser, teknisk og juridisk.

Av hovedoppgaver kan vi nevne:

 • Gjennomføre anskaffelser og kontraktsoppfølging for egen portefølje.
 • Kartlegge og analysere aktuelle leverandørmarkeder.
 • Være en profesjonell partner i leverandørrelasjonen slik at avtalte effekter hentes ut.
 • Være rådgiver for strategisk innkjøp til konsernets forretningsområder.
 • Bidra til kontinuerlig effektivisering og forbedring av anskaffelsesområdet i Vygruppen.

Erfaring og kompetanse som er viktig for rollen

Som strategisk innkjøpsrådgiver må du fremstå med faglig tyngde, og du bør identifisere deg med flere av følgende kompetanseområder:

 • Minimum bachelor innen juridiske, tekniske eller økonomiske fag. Særlig relevant erfaring kan kompensere for krav til formalkompetanse.
 • Erfaring med å gjennomføre større og komplekse anskaffelsesprosesser, markedsdialog og kontraktsoppfølgning fra større organisasjoner/prosjekter.
 • God kjennskap til forsyningsforskriften og lov- og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper vi tror du kjennetegnes av

Stillingen krever god styring av egne aktiviteter og det er viktig med gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Du er trygg på egen rolle, og evner å samarbeide og overbevise på tvers i organisasjonen.

I tillegg representerer du antagelig flere av følgende egenskaper:

 • Handlekraftig med evne til å forankre og drive frem løsninger og endringer.
 • Evne til å analysere og skaffe deg nødvendig beslutningsgrunnlag.
 • God forretningsforståelse.
 • Systematisk og grundig arbeidsstil kombinert med evne til overblikk og fremdrift.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Som ansatt i Vygruppen blir du en del av et godt arbeidsmiljø, og mulighet for å balansere en interessant arbeidsdag med familie/interesser. Vy er en bedrift preget av fellesskap og mangfold, og faglige- og personlige utviklingsmuligheter som bare et stort konsern kan gi.

Selskapet har setter bærekraft og samfunnsansvar høyt, og du vil oppleve at du jobber med noe som er viktig for samfunnet. Vy bidrar til måloppnåelse innen flere av FNs bærekraftsmål og vi har definert mål 13 «stoppe klimaendringene» som vårt viktigste bidrag ved at vi er med på å redusere utslipp betydelig innen transportsektoren.

Vi kan tilby markedsbasert og konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsavtaler og fleksibilitet når det kommer til arbeidstid og arbeidssted. I tillegg får du tilgang på gode rabatter på togreiser for deg og din familie iht. vår personalbillettordning. Hverdagen tilbringer du i lyse moderne lokaler med god kantine og treningsfasiliteter, midt i Oslo sentrum.

Høres dette interessant ut?

Da hører vi gjerne fra deg. Ved spørsmål gjerne ta kontakt med vår rådgiver i Orion & Partners: Helge Frisch, 900 98 607.

Søknadsfrist: 9. juni 2021

Vil du jobbe med strategiske innkjøp i et av Nordens største transportkonsern?

Hvis ja, ønsker Helge å komme i kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt.

Helge Frisch
Partner
helge.frisch@orion.no
+47 900 98 607

Vygruppen

Vygruppen er et nordisk transportkonsern med en omsetning i størrelsesorden 17 milliarder kroner og ca. 11 600 ansatte i Norge og Sverige. Vy er en del av løsningen på klimautfordringene vi står ovenfor. Hver dag bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn ved at våre kunder velger kollektive og miljøvennlige transportløsninger.

Forretningsområdene i konsernet er persontransport med tog og buss, godstransport, kundeopplevelse og innovasjon. Transportbransjen står foran store endringer og Vy satser nå for å utvikle fremtidens transportløsninger. Vi jobber hver dag for å forbedre kundeopplevelsene og gjøre det enklere og mer miljøvennlig å reise kollektivt.

Konserninnkjøp har det overordnede ansvaret for konsernets anskaffelser og er plassert i konsernsenteret, avdeling for økonomi og finans. Kjøpsvolumet er ca. 9 milliarder pr. år, samlet for investeringer og driftskjøp. Avtaleporteføljen består hovedsakelig av tjenestekjøp, men det kjøpes også en del driftsmidler og varer. Vi støtter hele konsernet med anskaffelser og kontraktsoppfølging, både i Norge og i Sverige. Avdelingen består av 11 dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vygruppen – Innkjøpsrådgiver – Orion Search