Sortland kommune

Kan du bli vår neste innkjøper?

Vi søker:

Innkjøper 100 % fast i Prosjekt og Utvikling

Hvem leter vi etter?
Vi er på jakt etter en engasjert, strukturert og serviceinnstillt medarbeider til ledig stilling som innkjøper i Sortland kommune. Vi ønsker å ansette 1 person i 100% stilling ved rådhuset på Sortland, men for den rette kandidaten kan vi vurdere en hybridløsning med hjemmekontor. Vår nye medarbeider bør ha høyere utdanning fra relevante fagområder og/eller noe erfaring fra lignende arbeid. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Om stillingen
Stillingen medfører utstrakt kontaktflate med kommunens ledere og eksterne leverandører. Dette forutsetter stor grad av selvstendighet, gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. I denne stillingen skal en gjennomføre og følge opp kommunens anskaffelser og rammeavtaler i tråd med aktuelle regelverk, samt bistå ledere i anskaffelsesprosesser. Stillingen fordrer at du innehar høy grad av struktur, er tydelig og setter klare rammer.

Kommunen gjennomfører løpende en rekke anskaffelser, og dette skal skje i tråd med lov og forskrift. For alle investeringer skjer det enkeltkonkurranser der innkjøper er sentral premissleverandør både på prosess, tildelingsforutsetninger, sammenlikninger og dokumentutforming fram til ferdig kontrakt. For den løpende, kommunale drift utarbeides rammeavtaler i tilsvarende konkurranse; det være seg innenfor helse eller skoleområdet, og innenfor teknisk område. Forholdet til regional samarbeidspart på rammeavtaleområdet ligger til innkjøpers arbeidsområde.

Stillingen er per i dag plassert i Teknisk og Samfunnsutvikling, herunder enhet for Prosjekt og Utvikling. Anskaffelser av varer og tjenester knyttet til prosjekter vil dermed være en sentral del av jobben, men stillingen har hele kommunen som arbeidsområde. Avhengig av behov og utvikling i portefølje vil det også være aktuelt med annskaffelser i forbindelse med interkommunale samarbeid.

Hvem er vi?
Sortland kommune med 10.500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra, og det investeres stort for fremtidig vekst. Kommunen har godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.

Sortland kommune har ca. 1.000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis en bachelorgrad innen logistikk, innkjøp, juss, administrative fag, eller ingeniør.

Erfaring kan dekke for manglende utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Noe erfaring innen innkjøp
 • Erfaring fra offentlige administrative oppgaver
 • Kjennskap til offentlige annskaffelser
 • Digitale ferdigheter

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre annskaffelsesprosesser fra idé til kontrakt
 • Etablering og kontroll/følge opp, samt evaluere og fornye rammeavtaler
 • Rådgi ledere innen anskaffelsesprosessen og eksisterende avtaler
 • Holde oversikt over pågående avtaler og sørge for at de er kjent for relevante brukere
 • Kan bli aktuelt interkommunalt samarbeid

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.
 • Du er selvstendig og initiativrik.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er effektiv og nøyaktig og systematisk.

Krav til språkkunnskaper
Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, på annen måte.

Vi kan tilby deg

 • Opptil 50% hjemmekontor, for den rette kandidaten kan dette vurderes økt.
 • Variert arbeid i positivt miljø.
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling.
 • Gunstig pensjonsordning.
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk.

Vi legger også stor vekt på positiv innstilling, engasjement og arbeidsglede.

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Alle som skal arbeide i skole og barneage må fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 23.10.2022

Sortland kommune Prosjekt og utvikling
Utbyggingsavdelingen ved Teknisk består i dag av 7 prosjektledere.

Sortland kommune – Innkjøper