Brenner du for HR-faget?

Jurist

Om stillingen

Personal og organisasjonsutviklingsstaben består av 7 personer og jobber med alt fra rekruttering til utbetaling av lønn. PO-staben løser oppgaver for hele etaten, men er lokalisert ved hovedkontoret i Bergen. Enheten kjennetegnes av et svært godt miljø og et sterkt engasjement for HR-faget. PO-stabens målsetting er å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Fiskeridirektoratets overordnede målsettinger og strategi.

Vi søker derfor en dyktig jurist som kan og liker HR-faget. Vi trenger en person som kan jobbe opp mot avtaleverket, vanskelige personalsaker, men som også kan bevege seg utenfor jussen og jobbe med andre deler av HR. Vi trenger en person som har en forkjærlighet for arbeidsrett og som har nok erfaring på området til å kunne bli vår spesialist på området.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen ønsker vi å oppnå en balansert sammensetning av alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Fiskeridirektoratet har også inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk saksbehandling
 • Bli vår ekspert på avtaler og lovverk
 • Rådgivning og støtte til ledere
 • Vanskelige saker/personalsaker
 • Andre typer HR-arbeid

Kvalifikasjonskrav

  • Mastergrad/hovedfag juridiske fag
  • Erfaring fra oppfølging av personalsaker

Erfaring fra HR-enhet er ønskelig

Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • være selvgående
 • være trygg på deg selv
 • ha integritet
 • kunne kommunisere godt med omgivelsene
 • være robust

Vi tilbyr

 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 530.000 – til brutto kr 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og trim i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og rett til å søke boliglån i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

 • Ingeborg Aasbø, personaldirektør, tlf 974 17 466
 • Knut Svindland, seniorrådgiver, tlf 415 88 526

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

21. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Nordnes i Bergen

Jurist Fiskeridirektoratets Personal og organisasjonsutviklingsstaben – Jobbnorge