Er du en engasjert jurist som ønsker å jobbe med miljørettslige problemstillinger?

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Har du lyst til å arbeide med spennende miljørettslige problemstillinger og forvaltningsrett sammen med dyktige jurister i et stort juridisk fagmiljø? Vi har nå ledig et vikariat ved juridisk seksjon naturmangfold.

Juridisk seksjon naturmangfold består av 19 jurister som bistår fagseksjonene i direktoratet med juridisk rådgiving og veiledning innen miljørett og generell forvaltningsrett. I tillegg avgjøres klagesaker etter flere lovverk. Av miljørettslige oppgaver som løses ved seksjonen inngår blant annet arbeid med forvaltning av verneområder og arter, miljøkriminalitet, motorferdsel i utmark, friluftsloven, arealforvaltning etter plan- og bygningsloven m.m. Vi forvalter også en rekke tilskuddsordninger.

Som ansatt hos oss vil du få muligheten til å jobbe med og dyktiggjøre deg innen flere av disse arbeidsområdene. Du vil jobbe i et team med andre jurister, og vil også samarbeide med andre dyktige fagpersoner som jobber med naturforvaltning.

Seksjonen har arbeidssted på Brattøra i Trondheim.

Stillingens hovedansvarsområder

 • rådgiving og veiledning knyttet til naturmangfoldloven og andre særlover
 • klagesaksbehandling etter en rekke særlover
 • forskriftsarbeid og regelverksfortolkning
 • arbeide med generell forvaltningsrett

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Årets kandidater kan søke på stillingen. Alle eksamener må være bestått innen utgangen av semesteret (juni/juli 2021).
 • dyktig på juridisk metode
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • kjennskap til og interesse for miljørett og forvaltningsrett er en fordel
 • god digital kompetanse vil telle positivt
 • god rolle- og forvaltningsforståelse
 

Egenskaper

 • du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
 • du har god arbeidskapasitet og evner å sette deg raskt inn i nye juridiske problemstillinger
 • du har høy faglig integritet
 • ha evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Vi tilbyr

 • vikariat med antatt varighet på ett år, med mulighet for forlengelse
 • lønn som rådgiver fra kr. 490 600 (ltr. 55) til kr. 586 500 (ltr. 65) eller som seniorrådgiver fra kr. 535 200 (ltr. 60) til kr. 694 400 (ltr. 74). Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver hvor du får bidra til å ta vare på vårt felles miljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt juridisk fagmiljø
 • et svært godt arbeidsmiljø med bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter,inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder for juridisk seksjon Trond Flydal, telefon 90617855/ trond.flydal@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte tlf. 47751389/ gunn.hilde.garte@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 23-2021 LJU

Søknadsfrist: 9. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

9. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Brattøra i Trondheim

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204784