Vil du jobbe med opptak til høyere utdanning og statsbudsjettet?

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI) har ansvar for departementets arbeid med politikkutvikling og analyse innenfor høyere utdanning og forskning. Avdelingen har en knutepunktfunksjon for Kunnskapsdepartementets internasjonale arbeid. Videre har avdelingen et særlig ansvar for koordinering av regjeringens forskningspolitikk og arbeidet med Forskningsrådets budsjett. Avdelingen har seks seksjoner: seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid, seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk, seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler, seksjon for budsjett og koordinering, og seksjon for profesjonsutdanning og -forskning.

Om stillingen

Det er ledig et vikariat med varighet på 1 år som førstekonsulent/rådgiver i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid.

Stillingen er plassert i seksjon for budsjett og koordinering. Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, bevilgninger til forskning gjennom Norges forskningsråd, saker knyttet til dimensjonering og opptak til høyere utdanning, forskningsinfrastruktur, åpen tilgang til vitenskapelige artikler og forskningsdata, og vitenskapelige priser.

Stillingen innebærer oppgaver knyttet til avdelingens arbeid med opptak til høyere utdanning og arbeid med statsbudsjettet.

En viktig del av jobben til embetsverket i et departement er å gi statsråden og regjeringen best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta politiske beslutninger. 

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

De mest sentrale arbeidsoppgavene er:

 • Følge opp oppgaver knyttet til opptak til høyere utdanning
 • Følge opp bevilgninger til forskning i statsbudsjettet, herunder koordinering på tvers av departementsfellesskapet
 • Følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
 • Andre arbeidsoppgaver i seksjonens bredde kan også være aktuelt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner 

 • Det kreves høyere utdanning på minimum masternivå, eller tilsvarende realkompetanse, gjerne innenfor samfunnsfag og økonomi
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God forståelse for politiske prosesser
 • Kjennskap til og interesse for avdelingens ansvarsområder vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å tenke helhetlig, prinsipielt og strategisk
 • Du trives med å koordinere prosesser og systematisere informasjon
 • Du er god til å lytte, identifisere utfordringer og finne gode løsninger underveis
 • Du er effektiv og nøyaktig
 • Du er leveringsdyktig og har høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som rådgiver kreves som hovedregel minst to års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet. Nyutdannede og kandidater med kortere arbeidserfaring vil bli vurdert for stilling som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden og pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver i lønnstrinn 54 – 70 som for tiden utgjør fra 482 000 kroner – 643 000 kroner pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Marthe Nordtug, tlf. 416 97 926, e-post: mnt@kd.dep.no 

Søknadsfrist

25. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge