Kommunalsjef oppvekst

Meløy kommune gjør noe unikt, vi opprettholder bygdeskolene og barnehagene i våre lokalsamfunn– og fokuserer derfor på å finne gode løsninger og kvalitet! Dette gir drømmejobben for rett kandidat.

Meløy kommune søker en oppvekstfaglig sterk kandidat som brenner for utvikling av kvalitet i hele tjenesteområdet til oppvekst. Det er en forutsetning at du har ledererfaring og motiveres av å utføre tydelig og engasjert ledelse.

Vårt mål er å fortsette å bygge sterke lokalsamfunn og skape en attraktiv kommune der vi løfter barn og unge frem sammen. Hovedoppgaven din vil din vil være å sikre videre kvalitetsutvikling av vårt tilbud til barn og unge gjennom mulighetstenkning, teknologiutnyttelse og bruk av nye arbeids- og samarbeidsformer.

Utviklingsorientert – Gjennomføringskraft – Relasjonsbygger

 • Utviklingsorientert – evne til analytisk, helhetlig og strategisk tilnærming og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
 • Gjennomføringskraft – evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og sørge for god medvirkning for å nå mål
 • Relasjonsbygger – evne til å bygge lag og skape gode relasjoner mellom mennesker med ulike faglige perspektiver og styrke omdømme både internt og eksternt.

Vi søker kommunalsjef med erfaringer fra ledelse og samfunnsutvikling: En leder som motiveres av å sikre barn og unge trygge, allsidige og utviklende oppvekstvilkår i sine nærmiljø, i skoler og barnehager. 

Dine oppgaver som kommunalsjef er å:

 • Være en samfunnsbygger og pådriver bærekraftig samfunnsutvikling sammen med resten av strategisk lederteam.
 • Lede og videreutvikle gjennomgående lederskap innen barnehage, barnevern, praktisk pedagogisk tjeneste og skole.
 • Fremme en bærekraftig oppvekst i Meløy med kvalitet i tjenestene, kompetanse i teamene og trivsel blant barn og unge.
 • Oppfylle kommunens og statlige målsettinger innen tjenesteområdet sammen med de øvrige lederne og ansatte i oppvekst.
 • Stadig se etter muligheter til tverrfaglig samarbeid og løsninger.
 • Samarbeide med regionale og statlige myndigheter.

Lederforventinger i Meløy;

 • Er synlig og tilgjengelig
 • Er kunnskapsbasert
 • Planlegger og gjennomfører
 • Lærer og utvikler
 • Skaper engasjement
 • Har god rolleforståelse
 • Gir ledere rom til å være ledere

Vi forventer at du har relevant høyere utdannelse, erfaring fra hele eller deler av tjenesteområdet er en fordel, og du må kunne vise til både ledererfaring og økonomiforståelse.  

Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og bidrar til kvalitet i tjenestene til barn og unge, en god arbeidsplass og et engasjement for Meløysamfunnet.

For nærmere informasjon kan du kontakte kommunedirektør Adelheid Kristiansen, tel 997 30 922, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, tel 402 82 150.

Søknadsfrist er 10. Oktober 2021

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 10.10.2021

Kontaktpersoner:

Kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen

mob: 997 30 922

Rådgiver Rune Frøyslie

mob: 4028 2150

Om oss

Hei.
Så flott at du er interessert i å søke på stilling i Meløy kommune. 

Vi er ca. 6 300 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. 
Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.
Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. 
Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. 
Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole. 
Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt.
Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Meløy kommune – Kommunalsjef oppvekst