Vil du bidra til utvikling av et spennende kulturhus i en kommune i stor vekst?

Kulturhusleder

En unik mulighet til å bidra til kulturlivet nasjonalt og lokalt!

Moss Kulturhus består av Parkteatret og Samfunnshuset. I 2018 og 2019 gjennomgikk begge husene en totalrenovering og er nå topp moderne kulturscener.

Moss Kulturhus skal være byens fremste kulturleverandør, et lokomotiv for det nasjonale og lokale kulturlivet og et naturlig samlingspunkt for de store begivenhetene.

Nå er vårt kulturhus på jakt etter en dyktig leder! Kulturhusleder har kunstnerisk ansvar for kulturhuset, personal- og økonomiansvar. Moss Kulturhus har fem ansatte og er en avdeling i virksomhet for kultur og idrett.

Kulturhusleder rapporterer til kultursjefen og utgjør en viktig brikke av lederteamet sammen med leder for kulturskolen, leder for biblioteket og leder for idrett.

Stillingen er fast heltidsstilling og ledig fra 1. oktober.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for driften av kulturhusdelen i Moss og for kommunens bruk av huset. Dette innebærer kontakt med brukerne, booking av rom, programmering, markedsføring, avtaler med involverte parter, rigging og klargjøring for utleie i samarbeid med øvrige ansatte.
 • Fag-, budsjett- og økonomiansvar i tråd med kommunens delegeringsreglement.
 • Oppfølging av kommunalt lov- og avtaleverk
 • Personalansvar.
 • Skape og utvikle gode samarbeidsarenaer med ulike kulturmiljøer og næringer i og rundt Moss.
 • Fokus på kvalitet i alle ledd.

Arbeidstid
Stillingen kan medføre kvelds- og helgearbeid.

Arbeidssted
Adresse er p.t. Storgaten 25, Moss 

Stillingsbrøk
100%

Er det deg vi ser etter?

Som leder av kulturhuset er du utviklings- og resultatorientert, har bred kunstfaglig forståelse og gode lederegenskaper.

Du forstår verdien av samarbeid og sørger for ansvarlig drift, bred publikumsapell, en attraktiv og inkluderende arbeidsplass.

Du er kulturelt nysgjerrig, en god nettverksbygger og en samlende leder både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet, på minimum bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Har ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tidligere arbeid.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • arrangementserfaring og/eller annen relevant erfaring
 • gode IT-kunnskaper
 • erfaring med kultur som inkluderingsarena

Personlige egenskaper

 • Kulturinteressert og engasjert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, ryddig og strukturert

Personlig egnethet vektlegges

Organisering, visjon og verdier

Kulturhuset er organisert som del av Virksomhet Kultur og idrett som også inkluderer kulturkontoret, kulturskolen, bibliotek og avdeling for idrett.

I virksomheten jobber det om lag 100 ansatte med høy faglig kompetanse og fokus på å gi god service. Tilrettelegging for gode opplevelser og økt deltagelse i kultur- og idrettslivet for hele kommunens befolkning står sentralt. 

Kulturhuset – visjon
Kulturhusets visjon bygger på kommunens visjon: Skapende – Varmere – Grønnere: 

Skapende Moss Kulturhus skaper opplevelser som beriker og berører. Kulturhuset er regionens kulturelle kraftsenter og møteplass.

Varmere Kulturhuset skal være arena for kunst- og kulturuttrykk formidlet av lokale, nasjonale og internasjonale kulturaktører og gjenspeile og inkludere mangfoldet i befolkningen.

Grønnere Kulturhuset skal være et miljøfyrtårn og være fremtidsrettet i sin miljøprofil.

Kulturhusets verdier
Kulturhuset skal presentere et helhetlig tilbud til alle innbyggere, tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte.

Kulturhuset møter utfordringer ved å være fremtidsrettet og innovative. Kulturhuset er samlende for kulturlivet gjennom å opptre lyttende og involverende.

Kulturhuset er opptatt av begreper som: Respekt, toleranse, kompetanse og engasjement. Kulturhuset kjennetegnes ved et synlig vertskap preget av gjestfrihet og raushet.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Pensjonsavtale i  KLP

Kontaktperson og informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for kultur og idrett Daniella van Dijk-Wennberg, tlf. 997 34 933 / daniella.van.dijk-wennberg@moss.kommune.no

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og intervjuer
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Vi planlegger å gjennomføre intervjuer i uke 25.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår i stillingskode 9454. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss kommune

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

4. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Moss Kulturhus

Kulturhusleder – Moss kommune – Jobbnorge ID205974