Lønnsenheten

Fagdirektør

Om Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Om stillingen

Personalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Lønnsenheten. Lønnsenheten har ansvaret for lønnsutbetalinger, tarifforhandlinger, særavtaleforhandlinger, lønnspolitikk og reiseadministrasjon.

Til Lønnsenheten søker vi en engasjert og faglig dyktig medarbeider med god rolleforståelse som kan være med å videreføre det interessante arbeidet med særavtalen om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten m.v.

Du vil få en spennende mulighet til å påvirke et felt og utvikle et regelverk som er av stor betydning i statsforvaltningen. Du bør trives med å representere Utenriksdepartmentet i flere sammenhenger og vil få jobbe tett med andre statlige virksomheter.

Har du interesse for samfunnsaktuelle spørsmål og engasjement for internasjonal politikk og økonomi tror vi du vil trives og lykkes i denne stillingen.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

 

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Rådgivning, forhandlinger og tolkning av regelverk vedrørende økonomiske vilkår for utsendt personell i utenrikstjenesten, i internasjonale operasjoner og internasjonale organisasjoner
 • Intern og ekstern støttefunksjon vedrørende vilkår for personell som tjenestegjør i utlandet
 • Ansvar for relevant regelverksutvikling
 • Ansvar for lederlønnssystemet i UD
 • Interdepartementalt samarbeid
 • Drive opplæringsvirksomhet, herunder veiledning og kurs for ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene
 • Stillingens innhold kan endres ved behov
 

Kvalifikasjoner

 • Bør ha mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagfelt, fortrinnsvis innen økonomiske fag
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha erfaring fra offentlig forvaltning
 • Bør ha minimum 10 års relevant erfaring
 • Bør ha god kjennskap til og interesse for statistikk
 • Bør ha arbeidserfaring fra utlandet
 • Det er ønskelig med erfaring fra veiledning og undervisning
 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som
 • evner å skape gode relasjoner til bl.a. kolleger og tillitsvalgte 
 • har gjennomslagskraft og er resultatfokusert
 • er strukturert, samvittighetsfull, grundig, detaljorientert og effektiv i arbeidet
 • har stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress
 • har integritet og evne til å håndtere ulike interesser
 • har analytiske evner og kunne sammenstille informasjon og se denne i en større sammenheng
 

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

 

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som fagdirektør (stillingskode 1539) med bruttolønn pr. år fra kr 792 700 – 967 400 (ltr. 79-86) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Høyere avlønning kan vurderes dersom kandidaten har særskilte kvalifikasjoner.

Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Konfidensielt (K) på tiltredelsestidspunktet. Søker må være norsk statsborger.

 

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted sentralt i Oslo
 

Kontaktinformasjon

Underdirektør Ingrid Marie Mikelsen, Lønnsenheten, ingrid.mikelsen@mfa.no, tlf. 98640485

Seniorrådgiver Erlend Wilhelmsen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS, erlend.wilhelmsen@dss.dep.no, tlf. 98651259

Søknadsfrist

1. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo

Fagdirektør – Utenriksdepartementet – Jobbnorge – ID 206703