Fagleder - Lønn

Vefsn kommune har ledig 100% stilling som fagleder lønn fra 1.10.2021 Fagleder vil ha sin stilling i kommunens HR-avdeling. Fagleder skal i nært samarbeid med de andre i avdelingen følge opp vedtak ihht kommunens og avdelingens prioriterte arbeidsområder.

Arbeids- og ansvarsområde

Du vil ha systemansvar for kommunens lønns- og personalsystem, VISMA.
Du sørger for registrering av lønnsdata, herunder refusjonsordninger og kontrolloppgaver.
Du vil rapportere lønns- og regnskapsdata og sørge for avstemming mot regnskapet.
Du vil utføre saksbehandling innen det lønnsfaglige området.
Du må kunne gi veiledning og rådgivning til ledere og øvrige ansatte, samt bistå med opplæring.
Du vil sørge for at kommunen er oppdatert og i utvikling innen fagområdet.

HR-avdelingen er i kontinuerlig utvikling og du vil måtte påregne å utføre oppgaver som tilfaller avdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har:
– Høgskole/universitetsutdanning innen økonomi/regnskap/revisjon.
– Erfaring fra lønningsarbeid og /eller regnskapsarbeid.
– God kunnskap om lov- og avtaleverk på fagområdet.
– Relevant IT-kompetanse.
– Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er:
– Ansvarlig og nøyaktig.
– Serviceinnstilt og som liker å bistå lederlinjen.
– Fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
– Strukturert og som kan jobbe selvstendig.
– Relasjonsorientert og liker samhandling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vennligst oppgi referanser i søknaden.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
Godt arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner

Sissel Merethe Reinfjell
HR-sjef
sissel.merethe.reinfjell@vefsn.kommune.no
92248984
 
Søknadsfrist: 08.08.2021
 
Vefsn kommune – Fagleder Lønn