Leder Konfliktrådet Oslo

Om oss

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd.

Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådet har ansvar for straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd, og har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven.

Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.
 
Konfliktrådet Oslo har kontor i sentrum, og har til sammen 16 stillingshjemler. Det er totalt 63 oppnevnte meklere i konfliktrådet. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.
 

Om stillingen

Vi søker morgendagens leder til Konfliktrådet Oslo

Vil du være en del av et viktig samfunnsoppdrag som har stor betydning for enkeltmenneskers liv? Konfliktrådet Oslo søker nå etter ny leder. Her får du tilliten til å lede medarbeidere og meklere i arbeidet med å utgjøre en forskjell for mennesker i konflikt, og skape en positiv og kriminalitetsfri fremtid for ungdom.

Konfliktrådet i Oslo er landets største konfliktråd, og har et stort potensial for å tilby våre tjenester til langt flere brukere enn i dag. Det er mål for konfliktrådet å fremme bedre bruk av konfliktrådets tjenester, og Konfliktrådet Oslo vil spille en sentral rolle i dette arbeid.

Arbeidsoppgaver

Leder for konfliktrådet Oslo har overordnet ansvar for konfliktrådet faglig, resultatmessig og økonomisk, i tillegg til personalansvar for 15 dyktige medarbeidere. I tillegg til å sikre god oppgaveløsning og måloppnåelse vil du ha en viktig rolle i å bidra til strategisk utvikling gjennom aktiv deltakelse i konfliktrådets utvidede ledergruppe. Du vil være en pådriver for å skape gode samarbeidsarenaer med politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg, kommunale aktører og andre samarbeidspartnere, og du vil også få spennende utfordringer knyttet til informasjons- og mediearbeid.

Kvalifikasjonskrav

For å lykkes i rollen må du være en trygg og innovativ leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Som person må du evne å inspirere, bygge tillit og motivere dine medarbeidere og samarbeidspartnere til å gi brukerne våre et godt tjenestetilbud. Du bør ha stor motivasjon for utviklingsarbeid og resultatoppnåelse, og ha god digital forståelse. Vi ser for oss at du har god forvaltningsforståelse, og gjerne erfaring fra offentlig sektor. Du har utdanning på masternivå og relevant ledererfaring, eller utdanning på bachelornivå med solid og relevant ledererfaring. Dine kommunikasjonsegenskaper er solide, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

  • En spennende og variert arbeidshverdag med store muligheter for utvikling innenfor definerte rammer 
  • Betydelig innsikt i regionen, og en bred kontaktflate
  • Muligheten til å utgjøre en forskjell, og gjøre en jobb som har stor betydning for samfunnet – vi bidrar til å skape positive endringer
  • Lønn som seksjonssjef (kode 1211), ltr 70-84 (kr 650 300 – 919 700) avhengig av kvalifikasjoner.
  • Gode pensjonsordninger
  • Fleksitidsordning

Generelt

Ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Konfliktrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen, blir oppfordret til å søke.  

Spørsmål om stillingen

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no til Sekretariatet for konfliktrådene. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Christine Wilberg (913 29 433).

Søknadsfrist

23. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mariboes gate 13, Oslo

Konfliktrådet – Leder Konfliktrådet – Jobbnorge – ID211435