K-Sekretariatet søker ny

Daglig leder

K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalgene i fylkeskommunene i Nord-Norge, 28 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samt Longyearbyen lokalstyre. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og skal bistå kontrollutvalgene med å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og revisjonen. Selskapet har kontorer i Bodø, Finnsnes, Harstad, Svolvær og Tromsø. www.k-sek.no

K-Sekretariatet IKS har ledig stilling som daglig leder

Vi søker person med høyere utdanning innen revisjon/jus/samfunnsvitenskap og gjerne kjennskap til kommunal organisasjon og forvaltning. Vi ønsker en involverende og samlende leder som er motiverende og skaper engasjement. I stillingen inngår, i tillegg til administrative oppgaver, saksbehandling for kontrollutvalgene.

Høyt faglig nivå kreves. Det forutsettes også relevant praksis, analytiske evner, initiativ, selvstendighet og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Det vil bli lagt stor vekt på sosiale ferdigheter og personlig egnethet.

Tjenestested vil fortrinnsvis være Tromsø, men andre tjenestesteder kan også være aktuelle etter avtale. Reisevirksomhet må påregnes. Det er nødvendig at søkerne har førerkort og ønskelig at de disponerer bil.

Vi kan tilby fleksible arbeidstidsordninger og trivelige og kompetente kollegaer. Lønn etter avtale. Pliktig pensjonsordning. 6 md. prøvetid. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, vår personalhåndbok og gjeldende tariffavtaler.

Tiltredelse: Etter avtale

Henvendelse om stillingen kan skje til daglig leder Bjørn-Harald Asphaug Christensen på telefon 95 10 42 51, eller styreleder Jens-Olav Løvlid på telefon 97 72 35 72. Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til bjorn-harald@k-sek.no innen 31.12.2020. Annonseselgere, rekrutteringsbyråer e.l. er uønsket.

K-Sekretariatet – Daglig leder