Ledig stilling: Daglig leder for Åsnes kommuneskoger KF

Åsnes kommuneskoger KF (ÅKS) er forvalter av Åsnes kommunes skogeiendommer på vel 62 000 dekar beliggende i Åsnes kommune. ÅKS skal ansette ny skogforvalter og daglig leder og håper nettopp du er den rette kandidaten.

Vi skal ansette en ny daglig leder for Åsnes kommuneskoger KF og søker etter en selvstendig person med relevant utdannelse og allsidig skogfaglig kompetanse, god økonomiforståelse, forretningsmessig innsikt og god arbeidskapasitet. Som skogforvalter vil du ha det administrative og faglige ansvaret for planlegging og ledelse av skogens drifter, foryngelse, skogskjøtsel, veivedlikehold og eiendomsforvaltning.

ÅKS har et eget styre og rapporterer til Åsnes kommunestyre på et overordnet plan. Den årlige drift i kommuneskogen er lagt opp etter godkjente budsjetter, og det avlegges årlig regnskap til Åsnes kommunestyre. Eiendommen avvirker årlig ca. 20-25.000 m3 i form av tynning og sluttavvirkning. Vegnettet er på ca 70 km og har løpende godt vedlikehold og opprusting. Vi driver utleie av hytter, hyttetomter og areal for storvilt- og småviltjakt. Kommuneskogen har en aktiv eiendomsforvaltning. Selskapet har en solid og selvstendig økonomi.

Det er utarbeidet langtidsplaner som fornyes hvert fjerde år, og skogen forvaltes etter løpende og oppdaterte skogbruksplaner. Selskapet har et etablert samarbeid med lokale aktører og vi legger vekt på å opprettholde gode relasjoner til alle våre samarbeidsparter. ÅKS har satt seg som mål å være en av de best drevne kommuneskogene i landet og vi håper du er den rette til å videreføre dette arbeidet.

Stillingen innebærer særlig stor grad av selvstendighet og «drive».

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Relevant utdanning med vekt på skogbruksfag
  • Liker faglige utfordringer og er god til å kommunisere og samarbeide med skogbruket på alle nivå
  • Arbeider selvstendig og oppnår resultater
  • God forretningsforståelse og økonomisk kompetanse, samt erfaring fra budsjettarbeid

Vi tilbyr:

  • Spennende og varierte skogbruksfaglige oppgaver
  • Store faglige utviklingsmuligheter og stort nettverk
  • Lønn etter avtale, offentlig pensjonsordning i KLP
  • Oppstart: etter avtale
  • Kontorsted: Kaffegata 13, 2270 Flisa

Kontakt styreleder i Åsnes Kommuneskoger KF, Jo Inge Breisjøberget (tlf: 907 52 114), ev. daglig leder Knut Aandstad (tlf: 906 07 060) for nærmere informasjon.

Søknadsfrist: Snarest og senest 20.08.21

Søknad sendes til: kaa@asnes.kommuneskoger.no

Åsnes kommune – Daglig leder for Åsnes kommuneskoger KF