Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Direktør

Har du gode lederegenskaper? Har du god forankring i det kulturelle Norge? Har du god politisk forståelse? Da er du kanskje vår nye direktør?

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) består av museene Stjørdal museum, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Olavsarven er sentral for virksomheten på Stiklestad. Som et ledd i museumsreformen ble SNK etablert som konsolidert museum i 2004. SNK er organisert som et aksjeselskap. Scandic Stiklestad hotell er et heleid datterselskap av SNK.

SNK s oppdrag er blant annet å løfte samfunnets mange stemmer og fortellinger og synliggjøre kulturarvens ulike materielle og immaterielle avtrykk. SNK har som mål å være en sterk museumsfaglig stemme i tett dialog med samfunnet. SNK arbeider med kulturarv som spenner fra fjern fortid til nåtid, og med historier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning. SNK har sterkt fokus på mangfold og inkludering.

Arbeidsoppgaver

Som direktør i SNK får du overordnet ansvaret for museets drift, utvikling og økonomi for fem avdelinger og en stab – til sammen 40 årsverk, og du blir ansvarlig for å nå de mål som styret setter. Du representerer virksomheten utad og samarbeider med museets mange frivillige og andre relevante aktører. Du holder, og videreutvikler kontakten med vertskommunene samt relevante politiske aktører. Du skal følge hotellets drift og utvikling tett. Du skal videreutvikle SNK s potensiale regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prioriterte oppgaver er:

 • Fortsette fornyingsarbeidet i SNK og implementere den nye felles museumsplattformen og planverket 
 • Videreutvikle organisasjons- og arbeidskulturen slik at det blir en organisasjon med en VI-følelse
 • Lede arbeidet med Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning
 • Det er ønskelig at du har museumsfaglig erfaring
 • Det er ønskelig at du har toppledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon
 • Du har erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategiarbeid

Lederegenskaper

 • Du har god forståelse for forretningsdrift og økonomi, herunder kommersiell drift 
 • Du har interesse for og kjennskap til kulturfeltet, og du har et relevant nettverk
 • Du har god rolle-, samfunns- og politisk forståelse
 • Du er trygg i møte med media og pressen, og du kommuniserer godt og vekker tillit  
 • Du er ambisiøs og setter klare mål, og du involverer, prioriterer og delegerer

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bil- og reisegodtgjørelse etter statens regulativ

Andre opplysninger  

 • Du må regne med en del reising. 
 • Etter søknadsfristens utløp lages offentlig søkerliste. 

Du kan søke om at navnet ditt blir unntatt fra offentlighet, dette gjør du når du sender inn søknaden. Vær oppmerksom på at opplysninger om søkere av ulike grunner likevel kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak fra offentlighet, men ikke får dette innvilget, blir kontaktet før listen ferdigstilles. 

Søknadsfrist

03.01.2021

Arbeidssted

Stiklestad Alle 350, 7656 Verdal

Stilling

Direktør

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Hanne Kristin Jakhellen
Nestleder i styret
 90209533
 
John Petter Valstad
Konstituert direktør
 93011172
 
Gunnar Bovim
Styreleder
 95467446

Hvem er museene i SNK?

Previous
Next
Trøndelag fylkeskommune – Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS