Statsforvalteren ser etter en avdelingsdirektør som har driv og engasjement til å være med og utvikle embetet videre.

Er det du som skal fylle den ledige plassen i ledergruppa?

Tør du å si både ja og nei?

Statsforvalteren i Nordland har en ledig plass rundt bordet og søker en ny avdelingsdirektør for Landbruks- og reindriftsavdelinga til sin ledergruppe.

God rolleforståelse er avgjørende for at du lykkes i jobben. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger.

– Du må tørre å si både ja og nei. Vi trenger noen som ikke er redd for en diskusjon, enten det er diskusjon om landbruk og reindrift, beredskap i forhold til korona eller andre arbeidsområder, forteller statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Det er viktig med god ledererfaring

Som avdelingsdirektør blir du leder for landbruk- og reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren. Det kan være utfordrende arbeidsoppgaver, og du må kunne samarbeide og stå støtt i situasjoner hvor partene har ulike synspunkt. 
– Det er viktig for oss at du har ledererfaring og raskt klarer å sette deg inn i ulike fagfelt og komplekse problemstillinger. Det er viktigere enn at du har utdannelse innen landbruk og reindrift, påpeker Karlsen.

Mindre forvirring med nytt navn
Siden 1. januar har det ikke lenger vært noen fylkesmann, verken i Nordland eller andre steder i landet. De offentlige titlene i Norge skal være kjønnsnøytrale, og derfor er det nye navnet Statsforvalter. Fylkesmannen i Nordland har altså blitt Statsforvalteren i Nordland.
Kanskje dette også kan bidra til mindre forvirring og sammenblanding med fylkeskommunen, som de ansatte har opplevd en del av tidligere.
– Det er overraskende mange som ikke helt vet hva vi hos Statsforvalteren jobber med. Stillingen som avdelingsdirektør mener jeg er attraktiv for mange, men kan forsvinne litt i usikkerheten rundt hvilke oppgaver vi faktisk har, sier Karlsen.

Gjennomfører oppdrag fra staten
– Vi er en forlenget arm for Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Statsforvalteren er også kongens representant i fylket. Vi skal sørge for at det som blir vedtatt av Storting og regjering blir fulgt opp i kommunene. Hvert år får vi ulike oppdrag  som vi skal utføre, forklarer statsforvalteren.
Selv er Karlsen utdannet lege og har lang fartstid i politikken. I vel tre år var han statssekretær i Samferdselsdepartementet før han ble statsforvalter i Nordland i januar 2019. Han forteller om en bratt læringskurve og mange interessante oppgaver.
– I ledergruppa får du kolleger med solid faglig tyngde fra ulike områder. Det er viktig for meg at du tør å stille kritiske spørsmål, slik at vi kan være sikre på at vi som lag drives videre i riktig retning.

Spennende arbeidsplass i offentlig forvaltning
Statsforvalteren har flere viktige oppgaver, deriblant å formidle viktige synspunkter fra kommunene til statlig nivå. Samtidig har embetet mye påvirkningskraft overfor kommunene.
– Vi er svært opptatte av å forvalte oppdraget på en god måte, sier Karlsen.
Han mener at en direktørstilling hos Statsforvalteren er en av de mest spennende stillingene innenfor offentlig forvaltning. Nå håper han å se mange gode kandidater på søkerlista.

Blir du med på laget?

Som avdelingsdirektør på Landbruk- og reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland har du det overordnede resultatansvaret for avdelinga.

Du har personalansvar for avdelingas underdirektører, og du er en del av statsforvalterens ledergruppe. I ledergruppen bidrar du i diskusjoner knyttet til alle embetets fagfelt, og du er med på å legge de overordnede strategiene for embetet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med statsforvalter Tom Cato Karlsen, tlf. 905 90 913 / e-post fmnotck@statsforvalteren.no eller assisterende statsforvalter Monica A. Iveland, tlf. 911 48 992 / e-post fmnomiv@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist er 7. april.

Litt om oss

Statsforvalteren – Statens representant. 

Statsforvalteren i Nordland er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen.  Disse skal tilpasses best mulig til lokale forhold, slik at det kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.

Statsforvalteren utfører også oppdrag for Kongehuset. Embetet har omlag 170 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Våre hovedoppgaver er å arbeide for å styrke landbruket og reindrifta i fylket sammen med kommunene og regionale samarbeidspartnere. Vi har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging av kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Lov- og tilskuddsforvaltning, kontroll og klagebehandling er sentrale oppgaver. Vi er 27 medarbeidere.

Avdelingsdirektør for Landbruks- og reindriftsavdelinga – Statsforvalteren i Nordland