Viktig og spennende stilling med ansvar for oppfølging av Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø

Prosjektleder for atomsikkerhetsarbeid med Russland

Om stillingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i flere tiår og arbeidet har et perspektiv frem mot 2030. Vi rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan.

Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder.

Som prosjektleder, får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA.

Du får opplæring som gir praktisk innsikt i metodikker og hvordan vi jobber sammen med våre norske og russiske samarbeidspartnere. Sammen med deg, legger vi til rette for opplæring i russisk, både muntlig og skriftlig. Du får en egen mentor som du vil arbeide tett sammen med det første året.

Stillingen er tilknyttet kontoret vårt i Vadsø, men du må regne med betydelig reiseaktivitet til Russland.

Dine arbeidsoppgaver blir å

 • beslutte vinnere av anbudskonkurranser for vår russiske hovedpart og dens underleverandører / entreprenører
 • utarbeide kontrakter mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og vår russiske hovedpart SevRAO
 • utarbeide og følge opp anbudsprotokoller
 • utarbeide halvårs- og årsrapporter som viser status og fremdrift for prosjekter
 • utarbeide regnskaps-, revisjons- og økonomirapporter og budsjettforslag til DSA
 • gå gjennom og kontrollere russiske prosjektbeskrivelser, for- og detaljprosjekter, tekniske og økonomiske rapporter
 • utføre fysiske inspeksjoner for å verifisere at kontraktsfestede milepæler og arbeid er utført som grunnlag for milepælsutbetalinger
 • ha regelmessige møter med russiske kontraktsparter

Kvalifikasjonskrav

Du må:

 • ha utdanning som sivilingeniør / ha master i teknologi. Nyutdannede oppfordres til å søke. For de som er i ferd med å ferdigstille sin master i teknologi kan vi vurdere å fravike krav til oppnådd mastergrad.
 • ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner
 • ha evne og vilje til å arbeide selvstendig og strukturert og ha god gjennomføringsevne
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • være norsk statsborger
 • ha førerkort klasse B

Vi ønsker at du:

 • har erfaring fra prosjektledelse
 • har erfaring fra internasjonalt samarbeid

Om du har kjennskap til Russland og russisk kultur og språk, er det en fordel.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- til 850 000,- kroner avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. For denne stillingen kan det tilkomme et kronetillegg for særlig belastende tjeneste. Prøvetiden er 6 måneder.

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på vds.-bloggen.  

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. 

Hvis du kommer flyttende fra et annet fylke, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Vi kan hjelpe med leie av bolig hos Statsbygg.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med

 • fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker på telefon 480 82 693 eller e-post fmtreva@fylkesmannen.no eller 
 • fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup på telefon 481 57 540 eller e-post fmfirsc@fylkesmannen.no eller
 • prosjektleder Per Einar Fiskebeck på telefon 976 33 026, e-post fiskebeck@online.no

Dette må du ha med i søknaden
Du legger inn CV og skriver søknaden din  Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Foto: Trine LIse Helgerud

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Fra 1. januar 2021, bytter vi navn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder. 

Søknadsfrist

11. desember 2020

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Engasjement

Arbeidssted

Vadsø

Prosjektleder for atomsikkerhetsarbeid med Russland – Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Jobbnorge