Er du vår nye

Kommunedirektør

Kommunen vår

Tana er grenselandet mot Finland. Bare den mektige og lakserike Tanaelva skiller oss fra nabolandet. Kommunen har dype røtter fra samisk kultur. Vi er en flerkulturell kommune med samisk, norsk og kvensk befolkning. Det gjenspeiler all vår virksomhet. Tana er et eldorado for alle som elsker friluftsliv med fantastiske fiske og friluftsmuligheter.  

Tana er et knutepunkt i Øst-Finnmark med potensialet til å tiltrekke seg flere bedrifter og innbyggere. Kommunene skal være en attraktiv tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling slik at Tana kommune blir en attraktiv kommune å bo i. Tana kommune er offensiv og har selvtillit som en storkommune med våre 3000 innbyggere.   

Nå søker vi etter en fremoverlent leder som vil være med å utvikle den flotte kommunen vi lever i.  

Er du vår nye kommunedirektør

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har i tett samarbeid med politikere og ansatte ansvaret for å levere og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Næringsliv, helse og skole er viktig områder som vi vil skal få tydelig prioritering fremover. 

Du skal være god til å lede utviklings- og endringsprosesser som bidrar til å skape effektiv og god kvalitet i tjenesteproduksjon for innbyggerne. Du skal bidra til at de folkevalgte kan fylle sin rolle gjennom klare prioriteringer og politiske valg. Du skal være en trygg leder for kommunens ansatte med gode evner til å videreutvikle dine medarbeidere. 

Vi ser etter deg som har

  • Høyere relevant utdanning.
  • Gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse. 
  • Forståelse om offentlig/ kommunal forvaltning.   
  • Helhetlig økonomiforståelse.   
  • God skriftlig fremstillingsevne. 

I tillegg skal du ha

  • En involverende, omgjengelig og samlende lederstil.    
  • Åpen, god og transparent kommunikasjon mot ansatte, og politisk nivå  
  • Evne til å starte opp, gjennomføre og sluttføre prosesser.  

God kulturforståelse og evne til å tilegne seg kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Tana vil sammen med kunnskap i samisk språk bli vektlagt. Kvinner oppfordres til å søke.   

For mer informasjon om stillingen

Henvendelser i tidlig fase behandles konfidensielt. 

Søknad og generell informasjon

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 1.03.2021. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.  

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. 

Mer informasjon om Tana kommune finner du på www.tana.kommune.no 

Søknadsfrist

1. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Deatnu-Tana

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

NNL – Tana kommune – JobbNorge – Kommunedirektør