Åsnes kommune har ansvaret for å tilby og utvikle gode tjenester som kommer alle kommunens innbyggere til gode.
 
Som sektorleder er kommunedirektøren din nærmeste leder, og du er en del av den øverste ledelsen i kommunen. Sektorleder for samfunnsutvikling har ansvaret for enhetene: Tekniske tjenester, eiendom og kultur & frivillighet. Arbeidet med folkehelse, tidlig innsats for barn og unge, innbyggerrekruttering og frivillighet er viktige strategiske fokusområder for kommunen. Ny sektorleder vil, i tillegg til satsningsområder i egen sektor, få en vesentlig pådriverrolle i dette arbeidet. 

Stillingen som sektorleder innebærer en stor bredde i fagområder, med stort faglig spenn. 

Sektorleder: Samfunnsutvikling

Arbeidsoppgaver
Som sektorleder har du det overordnede lederansvaret for alle enhetene innen samfunnsutvikling. I nært samarbeid med dine enhetsledere skal du sørge for god og effektiv drift av det samlede tjenesteområdet innenfor gjeldene lov- og regelverk, kommunale planer og budsjett. Det er ditt ansvar å iverksette politiske vedtak som berører sektoren. 

 
Kvalifikasjoner
Vi søker en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med høyere utdannelse, relevant ledererfaring og grunnleggende forståelse for ansvarsområdet. Du evner å ta beslutninger, står stødig i endring og har god økonomiforståelse med dokumenterbare resultater. Du er målorientert og har en inkluderende lederstil, med evnen til å bygge fellesskapskultur. 
 
Personlige egenskaper
  • Vi søker en sektorleder som ser helhet, arbeider strategisk og strukturert
  • Du er en samlende leder og får til samarbeid på tvers av enheter
  • Du er en lagspiller som vektlegger samhandling i stor grad
  • Du har evne til å se langsiktig, sette i gang tiltak og gjennomføre dem
  • Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Det er viktig for oss at du leder tjenesten i tråd med våre verdier: Engasjement, Samarbeid og Servicefokus. Åsnes kommunes lederplattform, Utsikten, danner rammene for god ledelse i Åsnes kommune. Lederplattformen består av områdene: Å lede verdier, å lede folk, lede resultater, lede endring og utvikling, samt lede omdømmebygging. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
Spennende utfordringer og oppgaver. Dyktige kollegaer å utvikle Åsnes kommune sammen med. Du vil bli medlem av en av de beste pensjonsordningene i Norge der det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Søknadsfrist

05.04.2021

Sted

Flisa

Stilling

Sektorleder: Samfunnsutvikling

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Otto Langmoen
Kommunedirektør
977 77 756
 
Hanne Briskerud
HR-leder
400 33 260

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.

Åsnes kommune – Sektorleder Samfunnsutvikling