Prosjektøkonom ved økonomiavdelingen

Om stillingene

Da en av våre prosjektøkonomer har gått over i ny stilling som stipendiat ved høgskolen søker vi etter prosjektøkonom.

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i seksjon for regnskap som består av 9 stillinger. Seksjon for regnskap er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, og leverer økonomitjenester til fakultetene.
 

Stillingens hovedoppgave er å utøve rådgivning og administrativ støtte innen eksternfinansiert virksomhet

(EFV) ovenfor høgskolens ledere

Sentrale oppgaver vil være :

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor  prosjektstyring.
 • Bidra i høgskolens samlede regnskapsarbeid og periodeavslutninger.
 • I samarbeid med ledere for EFV bidra i arbeidet med budsjettering, regnskapsføring, periodisering og rapportering av EFV-prosjektene
 • Bidra til å sikre god kvalitet gjennom økonomistyring av prosjektporteføljen
 • Utføre varierte økonomioppgaver

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Prosjektøkonom har tett samarbeid med de øvrige medarbeiderne på regnskap og økonomistyring.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for økonomi, seksjon for regnskap

Stillingen er fast, 100 %.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes. Arbeidssted Elverum

Kontakt

Seksjonsleder regnskap og innkjøp Liv Grethe Vangen, Tel: 62 43 00 07, Mob: 922 46 175, e-post: liv.vangen@inn.no

Kvalifikasjoner

Minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi. Nyutdannede med fagprofil innenfor økonomistyring, revisjon/regnskap oppfordres til å søke.

Det er en fordel om den som ansettes har:

 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring fra regnskapsarbeid
 • Erfaring med, og kjennskap til regelverk rundt EU finansierte prosjekter
 • Kjennskap til statlig økonomireglement
 • God kunnskap i bruk av IT- verktøy, særlig Excel
 • Kjennskap til Unit4 ERP

Personlig kompetanse:

 • Du er resultatorientert, strukturert, målbevisst, og ikke redd for å ta på deg ansvar
 • Du er initiativ- og løsningsorientert
 • Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen,
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du er positiv, inkluderende, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk samt engelsk, både skriftlig og muntlig. Den som ansettes må disponerer egen bil.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

6. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Elverum

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Elverum

Prosjektøkonom ved økonomiavdelingen – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 204108