Økonomi Controller

Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft AS skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn gjennom bærekraftig utvikling og drift av vår kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, distribusjon og salg av kraft, og annen aktivitet med sterk tilknytning.

Helgeland Kraft er organisert som et konsern med morselskap Helgeland Kraft, og de tre heleide datterselskapene Helgeland Kraft Vannkraft, Helgeland Kraft Nett og Helgeland Kraft Strøm.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 260 medarbeidere.

Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Vi søker

Vi søker en ansvarsbevisst, målrettet og motivert controller til vårt hovedkontor i Mosjøen. Stillingen inngår i konsernets økonomistab med hovedansvar for nettvirksomheten, og rapporterer direkte til Økonomidirektør.

Som controller for nettvirksomheten vil du være involvert i alle sentrale aspekter rundt økonomistyring og rapportering for virksomheten. Du vil være både virksomhetens og konsernets ressursperson ved økonomiske problemstillinger, og en viktig utfordrer og støttespiller for de ulike avdelingene i virksomheten. Du liker å jobbe med komplekse problemstillinger, og evner å se sammenhenger og prioritere. Du er en naturlig relasjonsbygger, og du tør å utfordre dagens situasjon. Videre er du vant til å jobbe strukturert, er selvgående og har høy gjennomføringsevne.

Ansvarsområder

 • Økonomisk vurdering og rapportering av inntektsrammer (NVE-RME)
 • Legge til rette for optimal økonomisk tilpasning til inntektsrammemodell
 • Budsjett- og prognoseprosesser i tråd med virksomhetens- og konsernets føringer
 • Oppfølging og kontroll av ulike forretningsområder, inkludert kostnadsanalyser
 • Oppfølging og økonomisk vurdering av prosjekter
 • Vedlikehold og utvikling av økonomiske styringsdata i konsernets ERP-system
 • Bidra til å fastsette hensiktsmessige økonomiske KPI’er for virksomheten

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere økonomisk utdannelse på bachelor eller masternivå
 • Relevant erfaring innenfor regnskap eller økonomistyring, rapportering eller analysearbeid
 • Gog kompetanse på bruk av IT -verktøy, gjerne erfaring fra bruk av ERP-system 

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Endringsvillig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et konsern i utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et godt og variert velferdstilbud
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til Økonomidirektør Inger Lise Strøm tlf. 951 33 295, eller epost inger.lise.strom@helgelandkraft.no

Søknadsfrist

11. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Vefsn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Mosjøen

Økonomi Controller – Helgeland kraft – Jobbnorge