Vil du jobbe som økonomi og administrasjonskoordinator i nyetablert eksport etat?

Økonomi- og administrasjonskoordinator

Om stillingen og hvem vi ser etter

Som økonomi- og administrasjonskoordinator vil du være med å bygge opp og utvikle den nye etaten og bistå ledelsen med et stort spenn av oppgaver. Vi ser etter deg som er positiv, serviceinnstilt  og handlekraftig med god gjennomføringsevne. Du samarbeider godt, men liker også å jobbe selvstendig og kommuniserer godt.

Du setter deg raskt inn i Eksportstrategirådets rolle og ønsker å være med å bidra inn mot den nye nasjonale eksportsatsingen.

Her får du muligheten til å ta initiativ og ansvar, forberede prosesser og bidra til at Eksportstrategirådet blir en effektiv og veldrevet organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Generell kontoradministrasjon innen regnskap, lønn, arkiv, IKT osv.  
 • Utarbeide budsjett, prognoser og øvrig rapportering til selskapets ledelse og styre 
 • Ansvar for systemer og prosesser innen økonomi, lønn, arkiv, innkjøp og administrasjon 
 • Forberede presentasjoner, informasjonsmateriell, nettside, tipsportal ol  
 • Koordinering mot andre virkemiddelaktører, statlige etater, kunder og samarbeidspartnere 
 • Bistå i ulike prosjekter og øvrige oppgaver i etaten  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse innen administrasjon/økonomi på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse. 
 • Minimum 3-5 års erfaring innen regnskap og kontoradministrasjon
 • Gode digitale ferdigheter, kunnskap i MS Office og relevante administrative systemer.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Erfaring fra forvaltning av statlig tilskudd er en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, effektiv og ansvarsbevisst
 • Engasjert og initiativrik
 • Strukturert, løsningsorientert og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives både med teamarbeid og å jobbe selvstendig

Generell informasjon

Eksportstrategirådet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og ønsker å bidra til regjeringens målsetting om minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en. Eksportstrategirådet vil legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne etter behov.  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis. 

Om søknaden 
Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Oppstart: 
Etter avtale, men snarest mulig er ønskelig.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt fungerende leder Christian Chramer, mobil 928 82 360 eller Rita Brokstad mobil 905 32 287. 

Hva vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å bygge opp en ny etat med stor samfunnsbetydning og offentlig oppmerksomhet.  
 • Mulighet til å få utfordrende oppgaver med gode utviklings- og karrieremuligheter  
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, inkludert medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger 

Vi lyser ut stillingen som førstekonsulent fra kr 450 000 til kr 540 000, men spesielt kvalifiserte søkere kan bli ansatt som seniorkonsulent. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtales nærmere.

Om Eksportstrategirådet

Eksportstrategirådet er en nyetablert statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som skal utvikle og iverksette nasjonale eksportsatsinger i fellesskap med næringslivet og virkemiddelapparatet.

Målet er økt verdiskaping fra eksport. 

Gjennom tett dialog med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten skal Eksportstrategirådet gjennom gode analyser identifiseres, prioriteres og gjennomføres noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger hvor Norge har nasjonale konkurransefortrinn.

Eksportstrategirådet er lokalisert i Ålesund.

Søknadsfrist

7. november 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Ålesund

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Sentralt i Ålesund

Økonomi- og administrasjonskoordinator – Eksportstrategirådet – Jobbnorge – ID213958