Vi søker en selvstendig og strukturert rådgiver til å drifte og forvalte avtalespesialistordningen.

Rådgiver - eksterne helsetjenester

Stillingen er for tiden lagt til Eieravdelingen i seksjon for Eksterne helsetjenester og pasientreiser i Helse Nord RHF. Stillingen rapporterer i linje til seksjonsleder.

Seksjonens oppgaver er å gjennomføre anskaffelser og forvalte avtaler om kjøp av eksterne helsetjenester, blant annet innenfor fagområdene somatikk, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, radiologi og laboratorier. Seksjonen tildeler også hjemler for avtalespesialister og forvalter driftsavtaler med disse i Helse Nord RHFs region.

Stillingen vil få hovedansvar for drift og forvaltning av avtalespesialistordningen, men også øvrige oppgaver i seksjonen må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttere, forvalte og følge opp avtaler om driftshjemmel for avtalespesialister
 • Saksbehandle helsefaglige spørsmål og administrative oppgaver relatert til rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene, og den individuelle avtalen mellom Helse Nord RHF og avtalespesialistene
 • Definere behov, samordne faktaopplysninger, analysere og utarbeide beslutningsgrunnlag med anbefalinger
 • Bidra til økt samhandling mellom den offentlige eide og den avtalebaserte helsetjenesten
 • Delta i prosjektarbeid
 • Andre oppgaver kan også tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant, høyere utdanning – fortrinnsvis master 
 • Erfaring med å følge opp avtaler og utvikle gode leveranser
 • Erfaring fra rekrutteringsprosesser og gjerne kjennskap til Webcruiter
 • Ønskelig med god kunnskap om spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om rammeverket for offentlig forvaltning
 • God analysekompetanse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Leveransedyktig 
 • Fremoverlent, løsningsorientert og flink til å bygge relasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å gjennomføre aktiviteter og forankre beslutninger
 • God evne til, og interesse for å sette seg inn i nye fagområder
 • Initiativrik, ansvarsbevisst og høy arbeidskapasitet
 • God tverrprofesjonell forståelse

Vi tilbyr

Vi tilbyr et spennende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og varierte arbeidsoppgaver. I tillegg tilbyr vi konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med pensjons- og forsikringsordning. Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentligheten, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. § 25 andre ledd.

Søknadsfrist

14.03.2021

Sted

Bodø

Stilling

Rådgiver

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – Rådgiver – eksterne helsetjenester