SEARCH & REKRUTTERINGSTJENESTER · OSLO

HR Business Partner

Elop Technology er et GreenTech-selskap som ønsker å forandre verden! Vi ser det som et av våre viktigste oppdrag å redusere verdens karbonfotavtrykk gjennom disruptiv teknologi.

Selskapene Elop, Elop Technology og Simplifai skal nå bygge opp en intern HR-funksjon, som skal dekke behovene i alle tre selskapene – og ønsker med det å ansette en erfaren HR-generalist. Vår nye HR BP skal dekke et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder, og skal i tillegg samarbeide med de internasjonale avdelingene. Oppgavene vil både ha et operativt og strategisk tilsnitt, og en vil være eneansvarlig for å bygge opp og etablere HR-rutiner, -funksjoner og -strukturer. Som vår nye HR BP vil en være med på en spennende vekstfase, og vil oppleve at en i denne rollen har et meget betydningsfullt bidrag til selskapene i de kommende årene. 

På bakgrunn av stillingens art og fasen selskapene er i per i dag, ser vi etter en selvstendig, strukturert, fleksibel og ambisiøs HR Business Partner for ansettelse i løpet av vinteren/våren 2022. 

Arbeidsoppgaver

 • Yte støtte og rådgiving til linjeledere vedrørende et bredt spekter av saker innen HR-området
 • Employee Engagement – Sikre sammen med linjeledere at det finnes utviklingsplaner for ansatte, videreutvikle planene, samt sørge for å ta eierskap for rutinene knyttet til dette
 • Yte støtte og ta ansvar i forbindelse med HR-oppgaver knyttet til de internasjonale avdelingene og kontaktpunktene
 • Ta eierskap for å etablere HR-funksjonen i Norge
 • Overordnet ansvar for rekrutteringsarbeid
 • On- / Offboarding av ansatte
 • Følge opp ansattordninger, forsikringer og pensjon
 • Ansvar for sosiale aktiviteter og Team Building
 • Utarbeidelse av tilbud, stillingsendringer og overføringer
 • Fasilitere ansattrotasjoner mellom land, inkludert dialog med UDI, bistand visum, samt ordne praktiske forhold knyttet til dette

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å håndtere mange prosesser samtidig, samt yte fleksibilitet gjennom vekstfaser
 • Evne til å motivere, engasjere og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Nøyaktig og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner på tvers av avdelinger og funksjoner
 • Erfaring fra tilsvarende stilling, herunder erfaring med å yte bistand til linjeledere innen HR-området med stor grad av variasjon
 • Erfaring med å etablere HR-funksjonen i et eller flere selskap, er en stor fordel – gjerne fra et StartUp- og/eller ScaleUp-selskap
 • Relevant utdannelse, fortrinnsvis innen personalledelse
 • God kunnskap til relevante lover og avtaleverk på HR-området
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IT kunnskaper

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø preget av mye passion for våre produkter og kunder
 • Oppgaver knyttet til å bygge HR-strukturer og funksjoner – på den måten en kreativ jobb
 • Faglige utfordringer i et teknologilandskap i rask endring
 • Korte beslutningsprosesser
 • Frihet, ansvar, muligheten til å påvirke samfunnet vi lever i
 • Konkurransedyktige betingelser, samt mulighet for eierskap

Om Elop Group, Elop Technology og Simplifai

Elop group er et norsk holdingselskap med to operative datterselskaper, Elop Technology og Simplifai. Begge selskapene er banebrytende teknologiselskaper med en sterk tro på å løse utfordringer gjennom smart utnyttelse av data og kunstig intelligens (AI).

Elop Technology er et GreenTech-selskap som ønsker å forandre verden. Vi ser det som et av våre viktigste oppdrag å redusere verdens karbonfotavtrykk gjennom disruptiv teknologi! Vi utvikler unike verktøy og programvare for å inspisere, overvåke og administrere  infrastruktur. Vår visjon er å gi eiendomsbesittere løsninger som forbedrer sikkerheten, forlenger eiendommens levetid, minimerer totale livssykluskostnader og miljøfotavtrykk. Selskapets teknologiportefølje inkluderer en patentert ultralydløsning for inspeksjon og et Asset Management System for helseovervåking.

Ved å lage standardiserte AI-komponenter som kan kobles på ulike måter, leverer Simplifai automasjonsløsninger til kunder på en raskere, smartere og enklere måte. Selskapets Digitale medarbeidere er allerede på plass hos kunder innenfor både bank, forsikring, shipping, retail og i offentlig sektor. 

Etter oppstarten har Simplifai (2017) og Elop (2013) vokst raskt, og teller rundt 140 ansatte fordelt mellom Norge (HQ), Danmark, Benelux, Ukraina og India. Elop Technology og Simplifai er begge datterselskaper av Elop AS, et norsk teknologiselskap notert på Euronext Growth.

For å realisere visjonene trenger Simplifai, Elop Technology og Elop Group enda flere kloke, ambisiøse og innovative hoder i årene som kommer.

CONTACT
Rolv Brudal
Senior Manager – Search & Rekrutteringstjenester

HR Business Partner – Simplifai – Hudson Nordic