Rådgiver/seniorrådgiver HR (to stillinger)

Om stillingene

Vi ser etter deg som liker å bli utfordret både faglig og personlig. Du har bred HR kompetanse, men du har også områder du brenner spesielt for som du vil være med på å videreutvikle i NIBIO.

Du trives med å forbedre og utvikle prosesser og liker å tenke nytt rundt HRs rolle i organisasjonen for å sikre at HR oppleves som en relevant samarbeidspartner.  I tillegg vil du også være en viktig bidragsyter i den løpende driften i HR avdelingen og liker å yte støtte og service til virksomheten.

Vi ønsker at du kan styrke oss på ett eller flere av disse områdene

 • Generell HR faglig rådgivning og støtte til instituttet  
 • Utvikle, digitalisere og forbedre HR området ved å ta i bruk ny teknologi (HR-tech) 
 • Rekruttering 
 • Kompetanseutvikling  
 • Lederutvikling 

Kvalifikasjonskrav

 • Du har bachelor innen relevant fagområdet, ønskelig med master.  
 • Flere års erfaring/kompetanse fra HR arbeid 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

I tillegg vektlegger vi at du har erfaring fra flere av følgende områder:

 • Rekruttering  
 • Kompetanseutvikling 
 • Lederutvikling 
 • Fasilitering av utviklingsprosesser 
 • HMS/AMU 
 • HR analyse og statistikk 
 • Løpende HR-saksbehandling 
 • Statlig avtaleverk 

Personlige egenskaper/egnethet

 • Du skaper gode relasjoner til de rundt deg, samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen 
 • Du har høy arbeidskapasitet, er strukturert nok og trives med å ha mange baller i luften på en gang 
 • Du liker å være hands-on, samtidig som du evner å se helheten 
 • Du er like god til å ta initiativ som du er på gjennomføring 
 • Du er serviceinnstilt og fleksibel 

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 57 – 72  (kr 516.100 – 677.600 pr. år). Kode og lønn vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder HR/personal Anne Marit Granum, tlf 924 14 621, eller seniorrådgiver Grete Lindseth, tlf 977 28 786.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO og avdelinga

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling HR/personal vil bestå av 6 medarbeidere med ulik kompetanse og er organisert i organisasjonsstaben. Avdelingen leverer HR tjenester innen et bredt område. Vi holder til på hovedkontoret i Ås.

Søknadsfrist

21. juni 2021

Kommune

Ås

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Ås

Nibio – Rådgiver/seniorrådgiver HR (to stillinger) ID 207092