HR rådgiver/
ansvarlig

Nyopprettet stilling der du i stor grad vil være med å påvirke utviklingen av rollen

FOTO: CHRISTOPH BOUVIER

Framsikt ble startet i 2014. Produktet er utviklet i tett samarbeid med innovative norske kommuner og støttet av Innovasjon Norge. Veksten var 40% i 2020 og blir ca 60% i 2021. I 2021 vil  Framsikt omsette for mer enn 81 millioner og sikter mot å passere 110 millioner i omsetning i 2022.  

Stillingen er nyopprettet, og du vil i stor grad være med å påvirke utviklingen av rollen. Du vil få en sentral rolle med mange utfordringer og muligheter til å bidra i utviklingen av selskapet.

Vi tenker at du kan komme til oss med masse erfaring, eller med mindre erfaring. Vi vil vektlegge dine personlige egenskaper og kompetanser, og vi er åpne for mennesker som virkelig vil bidra til utvikling av mennesker, kultur og virksomhet.

Noen konkrete områder du vil få jobbe med, og mulig også ansvaret for;

 • Lederstøtte
  • Rekruttering og onboarding
  • Karriereplaner inkludert bruk av Look North, kompetanse/resultatkrav og lønnsstiger
  • Oppfølging lønnsutvikling/justeringer
  • Regler og rutiner for ansatte og arbeidsgiver
  • Oppfølging utlegg, overtid og avspasering
  • Tilrettelegging og oppfølging av ansattgoder og pensjon (ref Visma)
 • Systematisk HMS internkontroll
 • Personalhåndbok – videreutvikle og tilrettelegge herunder etablere nytt/tydeliggjøre regelverk ved behov
 • Støtte til AMU-arbeid i Norge og India
 • Oversikt og oppfølging av ansattgoder, pensjon etc
 • Samarbeid og kontaktpunkt med Visma HR, være del av HR-nettverket i Visma
 • Telefoni og superbruker Office365
 • Internkommunikasjon og arrangementer (Company meetings, kick off’s m.m)
 • Diverse strategiske og operative prosjekter

Stillingen er lokalisert til Bø / Vesterålen og arbeider tett med selskapets andre avdelinger i Sandvika og Bangalore. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Det er 71 ansatte i Framsikt. Nesten halvparten er økonomer og nesten halvparten er teknologer. Veldig mange med mastergrad. Hos oss finner du også interaksjonsdesignere og statsvitere. 1/3 har sin første jobb i Framsikt og 1/3 har erfaring fra kommunal sektor. Så det er stor spredning i alder. Vi har en kvinneandel på 41%.

Tenk å arbeide i sinnssykt vakre Bø i Vesterålen, jobbe med de beste folka som bare blir bedre og bedre, og med de tøffeste kundene – norske kommuner! Tenk for et samfunnsoppdrag! 

Stilingen vil rapportere til Åsa Elvik, COO/Chief operating officer.

Ble du trigga?  
Ta gjerne kontakt med oss for en samtale, Åsa Elvik, telefon 926 45 098, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150. 

Søknadsfrist: 24. oktober 2021. Vi behandler søknader fortløpende.

Framsikt

Framsikt er et SaaS-selskap som leverer det norske markedets ledende verktøy for offentlig planlegging og virksomhetsstyring. Våre lösninger skal bidra til å forbedre virksomhetsstyringen i norske kommuner gjennom å utnytte mulighetene i digitale arbeidsprosesser.
Verktøyet brukes av mer enn 170 norske kommuner og fylkeskommuner og har så langt i 2021 mer enn 13.000 unike brukere.

Framsikt har hovedkontor i Bø i Vesterålen, men også kontor i Sandvika samt en større avdeling i Bangalore India. Vi har også satellitt-kontor for salg og rådgivning på Lillehammer og i Bodø. Om lag halvparten av selskapets ansatte har produktutvikling som sitt hovedarbeid. Framsikt har et tett samarbeid med Microsoft, Visma, KPMG og KS Konsulent. Visma eier 62,5% av Framsikt.

de4 – Framsikt – HR-rådgiver_ansvarlig Framsikt